Kauppakamari: Raitiotie keskustassa kerralla valmiiksi

Raitiotie pitää laajentaa nopeasti joukkoliikennejärjestelmäksi yhden linjan sijaan. – Vain näin voimme aidosti siirtää työmatkaliikennettä yksityisautoista raiteille. Aloittamalla rakentaminen nopeasti pitkin Hatanpään valtatietä ja suunnittelemalla linjaus kulkemaan Ilmailunkatua pitkin pystymme vaikuttamaan paremmin työpaikkakeskittymien saavutettavuuteen, arvioi Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.  Kuva Raitiotieallianssi

Raitiotie pitää laajentaa nopeasti joukkoliikennejärjestelmäksi yhden linjan sijaan. – Vain näin voimme aidosti siirtää työmatkaliikennettä yksityisautoista raiteille. Aloittamalla rakentaminen nopeasti pitkin Hatanpään valtatietä ja suunnittelemalla linjaus kulkemaan Ilmailunkatua pitkin pystymme vaikuttamaan paremmin työpaikkakeskittymien saavutettavuuteen, arvioi Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.
Kuva Raitiotieallianssi

Tampereen kauppakamari kannattaa raitiotien jatkamista Hatanpään valtatielle jo nyt menossa olevan rakentamisvaiheen aikana.

Kauppakamari antoi kannanottonsa Tampereen kaupunginhallitukselle ja totesi, että Tampereen keskustassa raitiotie olisi hyvä rakentaa kerralla valmiiksi linja-autoasemalle asti.

– Näin rakentamisen aikaiset haitat minimoidaan, vähennetään yrittäjien epävarmuutta ja parannetaan Tampereen Kannen ja Areenan saavutettavuutta, sanoo Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.

Taloudellisesti järkevää

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu tutkii yhteistyössä Tampereen kaupungin, Tampereen kauppakamarin ja tamperelaisten yrittäjäjärjestöjen kanssa raitiotien rakentamisenaikaisia yritysvaikutuksia vuosina 2017–2019. Kyselyn vastaukset kertovat, että 80 prosenttia arvioi rakentamisen haittaavan merkittävästi tai jossain määrin yrityksen liiketoimintaa.

– Iso osa yrityksistä suhtautuu kuitenkin positiivisesti raitiotiehen ja uskoo, että valmistuttuaan se parantaa merkittävästi liiketoiminnan edellytyksiä. Tätä taustaa vasten on kannattavaa rakentaa raitiotie keskustassa kerralla valmiiksi, Eskelinen huomauttaa.

Raitiotien jatkaminen linja-autoasemalle asti jo ensimmäisessä vaiheessa on järkevää myös taloudellisesti, koska rakentamista voidaan jatkaa heti. On kuitenkin otettava huomioon valtatien varren kaupalliset keskittymät ja muu elinkeinotoiminta.

– Kaikki Hämeenkadun rakentamisessa opitut hyvät käytännöt tulee siirtää myös valtatien työmaalle.

Saavutettavuus paranee

On myös todennäköistä, että Viinikan jätevesipuhdistamon ja Tampereen Valtatien alueiden muuttaminen asumiseen toteutuu nopeammin kuin esimerkiksi Eteläpuisto.

– Aloittamalla rakentaminen ripeästi uudella asuinalueella on valmiina raideyhteyteen perustuva laadukas joukkoliikenne. Lisäksi linja palvelisi Tampereen Kannen ja Areenan tapahtumia, liiketoimintaa ja asumista.

Kauppakamari arvioi, että merkittävä osa asiointi- ja työssäkäyntiliikenteestä Tampereelle tulee etelän ja Pirkkalan suunnasta. Kulkumuotoina ovat joukkoliikenne ja yksityisautot.

– Eteläinen linjaus on hyvä suunnitella niin, että se palvelee alueella toimintaansa vahvasti kehittävää Tampereen Messu- ja Urheilukeskusta ja sen käyttäjiä sekä alueen työpaikkoja ja asumista. Se onnistuu parhaiten, kun raitiotie linjataan kulkemaan Ilmailunkatua pitkin, Eskelinen sanoo ja muistuttaa, että lisäksi etäpysäköinti pystytään järjestämään messukeskuksen yhteyteen luontevasti.

Kaupunginhallitus päättikin kokouksessaan 23.huhtikuuta raitiotien suunnittelun jatkamisesta myös Hatanpään valtatielle ja linja-autoasemalle. Nyt ryhdytään selvittämään, millä aikataululla rakentaminen olisi mahdollista ja mitä se maksaisi. Vasta tämän jälkeen voidaan päättää mahdollisesta rakentamisesta.

Kaupunginhallitus edellyttää kuitenkin ulkopuolisen tahon selvittävän, voiko raitiotien ykkösvaihetta muuttaa ilman kilpailutusta. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että raitiotien mahdollisiin rakentamismuutoksiin haetaan välittömästi yli kolmanneksen valtionosuutta.