jäsenyrityksissä lähes 3600 kesätyöpaikkaa, osaa paikoista ehtii vielä hakea

Matkailu- ja ravitsemusalalla on vielä vapaita kesätyöpaikkoja, kertovat kauppakamarin kyselyyn vastanneet alan jäsenyritykset. Kuva Pixhill.

Tampereen kauppakamarin kesätyökyselyyn vastanneissa 207 jäsenyrityksessä on ensi kesäksi tarjolla 3400–3600 kesätyöpaikkaa. Kyselyyn vastanneista noin 70 prosenttia ilmoitti ottavansa kesätyöntekijöitä. Määrä on suunnilleen sama kuin vuosi sitten.

Kesätyöntekijöiden palkkaamista rajoittavat useimmiten sopivien työtehtävien puuttuminen. Muita syitä olivat yrityksen huono taloustilanne sekä hiljainen kesä toimialalla. Runsaat puolet vastanneista ilmoitti rekrytoivansa saman verran kuin viime vuonna. Lähes kolmannes kertoi palkkaavansa kesätyöntekijöitä enemmän kuin vuosi sitten.

– Kesätyöpaikkojen määrä on pysynyt jäsenyrityksissämme melko vakiona. Kesätyöntekijöitä tarvitaan, olipa suhdannetilanne hyvä tai huono. Tämän vuoden kyselymme tehtiin hiukan edellisvuosia myöhemmin. Silti paikkoja on vielä hyvin auki. Osa kommentoijista huomauttikin, että heidän tarpeensa selviää vasta myöhemmin keväällä, kertoo johtaja Markus Sjölund Tampereen kauppakamarista.

Noin kolmannes vastanneista (31,3 %) ilmoitti, että heille voi vielä hakea kesätöihin. Toimialat valitsevat kesätyöntekijänsä eri aikoihin. Kyselyn päättyessä rakennus- sekä palvelualojen yrityksistä yli puolet oli jo tehnyt valintansa, mutta lähes puolet (45 %) matkailu- ja ravitsemusalan yrityksistä kertoi vapaista kesätyöpaikoista.

Suomen kielen taitoa vaadittiin erityisesti kaupan ja palvelualojen kesätyöpaikoissa. Sitä vastoin teollisuudessa sekä matkailu- ja ravitsemusalalla on tarjolla kesätöitä myös heikommin suomea hallitseville.
38 % vastaajista palkkaa myös alle 18-vuotiaita. 42 % yrityksistä ei pysty tarjoamaan kesätöitä alle 18-vuotiaille. Alle 18-vuotiaiden kannattaa tiedustella kesätöitä erityisesti kaupan sekä majoitus- ravitsemus- ja matkailualojen yrityksistä.

Tyypillinen kesätyöjakson pituus oli vastaajayrityksissä 3–4 kuukautta (50 % vastaajista). 1–2 kuukautta kestävästä työstä ilmoitti 39 % vastaajista.

Aikaisempi työskentely yrityksessä ja oppilaitoskontaktit olivat suosituimmat kanavat kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa. Somekanavista suosituin oli Facebook.

Kesätyökysely lähdetettiin Tampereen kauppakamarin yli neljä henkeä työllistäville jäsenyrityksille ja -yhteisöille. Vastauksia saatiin 207 yrityksestä, vastausprosentti oli 14. Kysely tehtiin 14.–19.3.2023.