Jäsenyrityksiä osallistetaan jatkossa säännöllisesti ja usein

Yhteensä 850 yritysjohtajaa on saanut puhelun, jossa kyseltiin heidän kuulumisiaan ja jaettiin tietoa koronakevään ajankohtaisista asioista.

Yhteensä 850 yritysjohtajaa on saanut puhelun, jossa kyseltiin heidän kuulumisiaan ja jaettiin tietoa koronakevään ajankohtaisista asioista.

Kauppakamari teki keväällä laajan jäsenhuoltokyselyn yrityksille. Satona saatuja kuulumisia, tarpeita ja toiveita hyödynnetään edunvalvonnassa, palvelujen kehittämisessä ja kauppakamarin strategiatyössä. Jotta kauppakamarilla olisi aina ajantasaisin tieto pirkanmaalaisten yritysten haasteista, erilaisia kyselyitä tehdään jatkossa yhä useammin.

Jäsenhuoltokyselyt alkoivat huhtikuun alussa koronan vastaisten rajoitusten tultua jo voimaan. Yhteensä 850 yritysjohtajaa sai puhelun kyselyt tehneestä Connection Housesta. Haastattelujen lisäksi yrityksille jaettiin tietoa koronakevään ajankohtaisista asioista.

– Kysely kohdennettiin jäseniin, jotka olivat juuri liittyneet kauppakamarin jäseniksi tai ovat osallistuneet vähemmän näkyvästi kauppakamarin toimintaan. Vastaanotto oli hyvin myönteinen. Yritykset arvostivat sitä, että niiden tilanne kiinnosti ja niitä pyrittiin auttamaan poikkeustilanteessa, kertoo tulokset koonnut kauppakamarin strategiafasilitaattori Henna-Riika Ruotsalainen Osaamo Business designista.

– Sitä mukaa kun saimme vastauksia, kävimme niitä laajasti läpi koko kauppakamarin henkilöstön kanssa toiminnan eri näkökulmista. Tällä tavoin akuutteihin tarpeisiin voitiin vastata heti. Vastauksia hyödynnetään myös edunvalvontatyössä.

Yhteisöllisyyttä, tarvelähtöisyyttä, proaktiivisuutta

Vastauksista nousi esille selkeitä syitä, joiden takia yritykset haluavat olla mukana toiminnassa.

– Kuulumista yhteisöön arvostetaan ja verkostot ja kontaktit koetaan tärkeiksi. Verkostot nähtiin joko asiakashankintaa auttavina tai ammatillisesti tukevina vertaisverkostoina. Kauppakamari nähtiin myös yrityksille olennaisen tiedon jakajana, Henna-Riika Ruotsalainen kertoo.

Kauppakamarin koulutuksia pidetään laadukkaina ja ajankohtaisina. Kun lähikoulutukset loppuivat maaliskuussa kuin seinään, kauppakamarissakin otettiin ripeä digiloikka. Koulutukset muuttuivat webinaareiksi ja kauppakamarien yhteistä koulutusonline.fi-palvelua kehitettiin.

– Nopeat muutokset kertovat toiminnan tarvelähtöisyydestä, josta kiitettiin. Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää reagoida nopeasti, kun jäsenistölle luodaan merkityksellistä tarjontaa.

Edunvalvonnalta jäsenet odottavat proaktiivisuutta, ennakointia. Kauppakamaria pidetään yritysten äänenä, vahvojen mielipiteiden esiintuojana.

Kyselyn satoa myös strategiaan

Kyselyn tuloksia on käytetty Tampereen kauppakamarin strategiatyössä.

– Uuden strategian ytimessä on viisi keskeistä, yritysten koosta ja toimialasta riippumatonta tarvetta: liiketoiminnan uudistaminen, oikeat kontaktit, olennainen tieto, osaamisen muutos ja yrityslähtöinen toimintaympäristö. Haastatteluista johdetut tarpeet kiteyttävät, mitä yritykset kauppakamarilta odottavat ja mitä niille on tarjottava.

Kevään kierros näkyy vielä uutena toimintatapana. Ensi syksystä lähtien uudet jäsenyritykset kontaktoidaan aina soittamalla. Tiedonkeruuta ja viestintää kehitetään myös tekemällä jäsenhuoltokyselyjä entistä useammin.

– Voidaksemme olla proaktiivisia meidän on kysyttävä yrityksiltä useasti, Henna-Riika Ruotsalainen kiteyttää.