Ilman pääradan parannuksia Suomi PYSÄHTYY

Pääradan kehittäminen, kaavoitusprosessin nopeuttaminen ja uuden Tampereen yliopiston rahoituksen sekä yliopiston ja yritysten yhteistyön vahvistaminen ovat kärkiteemoja Tampereen kauppakamarin Vaikuttamissuunnitelmassa 2019.
<p><em>Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly kommentoi kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmaa suunnitelman julkaisutilaisuudessa Vaikuttamisforumissa ja sanoi, että monet tavoitteet ovat kaupungin kanssa yhteisiä. Yksi tärkeimmistä teemoista alueella on pääradan kehittäminen. – Kuinka nopeasti suunnittelu saadaan liikkeelle? Uusi EU:n rahoituskausi alkaa 2021. Vuoden 2020 lopussa yleissuunnitelman pitää olla siinä vaiheessa, että hankkeelle voidaan hakea EU-rahoitusta, Lyly korosti. KuulollaTampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.</em></p>

Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly kommentoi kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmaa suunnitelman julkaisutilaisuudessa Vaikuttamisforumissa ja sanoi, että monet tavoitteet ovat kaupungin kanssa yhteisiä. Yksi tärkeimmistä teemoista alueella on pääradan kehittäminen. – Kuinka nopeasti suunnittelu saadaan liikkeelle? Uusi EU:n rahoituskausi alkaa 2021. Vuoden 2020 lopussa yleissuunnitelman pitää olla siinä vaiheessa, että hankkeelle voidaan hakea EU-rahoitusta, Lyly korosti. KuulollaTampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.

Vaikuttamissuunnitelmaan on koottu kauppakamarin keskeiset edunvalvonnan tavoitteet, kohteet ja toimet tälle vuodelle. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä kauppakamarin luottamushenkilöiden kanssa ja se sisältää jäsenyritysten tärkeimmäksi kokemat asiat.

Liikenneinvestoinnit ja saavutettavuus

Pääradan kehittämisen toimet pitää saada yleissuunnitelmatasolle, jotta rakentamiselle voidaan hakea rahoitusta verkkojen Eurooppa (CEF) -instrumentista ja muista julkisista ja yksityisistä rahoituslähteistä.

– Tavoite on, että matkustusaika Tampereen ja Helsingin välillä lyhenee vähintään tuntiin ja 15 minuuttiin. Ilman pääradan parannuksia Suomi pysähtyy, sanoo Tampereen kauppakamarin johtaja Peer Haataja.

Työmatkaliikenteen sujuvuus ja laadukkaat väylät ylipäätään vahvistavat kilpailukykyä. On tärkeää, että Hämeenkyrön ohitustien rakentaminen ja valtatie 9 parannukset Alasjärvi–Orivesi-välillä toteutetaan. Tampereella Rantatunnelin koko potentiaali pitää saada käyttöön parantamalla Vaitinaron risteyksen läpäisyä lisäkaistoilla ja lopulta eritasoliittymällä.

Tampere-Pirkkalan lentoaseman markkinointiyhteistyötä jatketaan yhdessä asemalta liikennöivien lentoyhtiöiden ja Business Tampereen kanssa.

Maankäyttö ja kaavoitus

Tampereen kauppakamarin vaikuttamiskyselyssä enemmistö yrityksistä oli sitä mieltä, että kaavoitusta pitää nopeuttaa ja rakentamisen säätelyn yksityiskohtaisuutta merkittävästi vähentää.

– Tampereen kaupunkiseudun kunnissa yritysten kaavoitus- ja lupa-asiat eivät saisi venyä liian pitkiksi. Kauppakamari sujuvoittaisi kaavoitusprosessia muun muassa niin, että osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen siirrytään suoraan kaavaehdotusvaiheeseen eli luonnosvaihe jätetään pois. Rakennustapaohjeissa ja kaavoituksessa pitää luopua liian yksityiskohtaisista määräyksistä rakennusten julkisivulle ja ympäristölle, sanoo apulaisjohtaja Markus Sjölund.

Koulutus ja työvoiman saatavuus

Kauppakamari pitää tärkeänä, että hallitusohjelmaan kirjataan suurten kaupunkiseutujen erityisvaatimukset liittyen muun muassa työllisyyden hoitoon, oppilaitosten aloituspaikkoihin, kehittämisrahoitukseen ja kotouttamiseen.

– Haluamme vaikuttaa siihen, että nuoret hakeutuvat aloille, joiden työllisyysnäkymät ovat hyvät. Organisoimme yhdessä Tampereen kaupungin ja seutukunnan koulujen kanssa Teollisuus tutuksi -teollisuusvierailuja kaikille kahdeksasluokkalaisille myös tänä vuonna, Peer Haataja kertoo.

Kauppakamari tukee toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeita ja rahoitushakuja ja vaikuttaa talousarviovalmisteluun yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa.

Oppilaitosten ja työelämän yhteyksiä parannetaan muun muassa laajentamalla yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa toeutettavaa KAmpuskamari-toimintaa. Kauppakamarin ja sen ICT-valiokunnan Meillä valmistut -kampanja mahdollistaa opintojen etenemisen työn ohessa, edistää opiskelijoiden valmistumista ja yritysten työvoiman saatavuutta.

Tampereen kauppakamari on uuden säätiöyliopiston perustajajäsen ja pyrkii vahvistamaan yliopiston ja yritysten yhteistyötä. Lisäksi kauppakamari osallistuu elinkeinoelämää lähellä olevien professuurien rahoittamiseen.

Yhteistyötä tiivistetään startup- ja kasvuyritysten kehittymistä ja kasvua tukevien toimijoiden kanssa. Kauppakamari on mukana esimerkiksi Pirkanmaan KasvuOpen-prosessissa.
Yhteistyötä vahvistetaan myös Pirkanmaan turvallisuusklusterissa yliopiston ja tutkimusyhteisön sekä elinkeinoelämän, viranomaisten ja järjestöjen välillä.

<p><em>Henkilöstövuokrausyhtiö Kipinän toimitusjohtajan Juha Kivimäen mielestä ulkomaisen työvoiman rekrytointi on nyt liian hidasta, sitä nopeuttaisi esimerkiksi saatavuusharkinnan poisto laajemminkin kuin valituilta alueilta. – Teollisuus tarvitsee työvoimaa nyt. Koulutus ja varsinkin syntyvyyden lisääminen ovat ihan liian hitaita keinoja.</em><br></p>

Henkilöstövuokrausyhtiö Kipinän toimitusjohtajan Juha Kivimäen mielestä ulkomaisen työvoiman rekrytointi on nyt liian hidasta, sitä nopeuttaisi esimerkiksi saatavuusharkinnan poisto laajemminkin kuin valituilta alueilta. – Teollisuus tarvitsee työvoimaa nyt. Koulutus ja varsinkin syntyvyyden lisääminen ovat ihan liian hitaita keinoja.

Hallitusohjelmatavoitteet

Huhtikuussa järjestettävien eduskuntavaalien jälkeen uusi hallitus valmistelee merkittävimmin Suomen kehitystä seuraavan neljän vuoden aikana ohjaavan hallitusohjelman. Ratkaisuja Suomelle -ohjelmallaan kauppakamariryhmä tarjoaa oman panoksensa Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi.

Kauppakamarit esittävät uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden sekä sujuvamman sääntelyn edistämiseksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen.

Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen muistuttaa, että viennistä riippuvaisena avoimena taloutena Suomi tarvitsee toimivaa tiestöä ja rautatieverkostoa – varsinkin, kun tulevaisuuden uusina vientituotteina tunnistetaan turismi ja kävijätalous.

– Seuraavan hallituksen tulee hallitusohjelmassaan sitoutua 10 miljardin euron infrapakettiin, joko hankeyhtiömallilla tai suoralla investoinnilla, koska tällä korkotasolla valtion lainanhoitokulut nousevat ainoastaan 400 miljoonaa, vaikka koko potti nostettaisiin lainana heti. Infrapakettiin tulisi tunnin juna Turusta Helsinkiin, pääradan kapasiteetin nosto Helsingistä Tampereelle 4-raiteiseksi ja Tampereelta pohjoiseen 2-raiteiseksi ja ns. itäradan perusparannus. Lisäksi isoimmat seutukunnat yhdistettäisiin toisiinsa 3-kaistaisilla, keskikaiteilla erotetuilla jatkuvilla ohituskaistateillä.

<p><em>Vaikuttamisforumissa Business Tampereen johtaja Harri Airaksinen vastasi Jari Pasasen (edessä) kysymykseen, voisiko Tampere tehdä enemmän kasvuyritysten tukemiseksi, että paljon on viritteillä ja että esimerkiksi uuden Pirkanmaan Yrityspalvelut Oy:n tehtävänä on tuoda tarjolle palveluita, joilla yrityksiä saadaan kasvuun.</em>    <br><br></p>

Vaikuttamisforumissa Business Tampereen johtaja Harri Airaksinen vastasi Jari Pasasen (edessä) kysymykseen, voisiko Tampere tehdä enemmän kasvuyritysten tukemiseksi, että paljon on viritteillä ja että esimerkiksi uuden Pirkanmaan Yrityspalvelut Oy:n tehtävänä on tuoda tarjolle palveluita, joilla yrityksiä saadaan kasvuun.