Hyvästä entistä parempi
Tampereen kauppakamari

Kauppakamari verkottaa yrityksiä myös näin: Johtajaverkostossa jaetaan osaamista ja kokemuksia, opitaan toisilta. Verkostoa koolla Lapland Hotelsin vieraana. Kuva Akira Ropo

Tampereen kauppakamari sai kauppakamarien jäsentyytyväisyyskyselyssä hyvät tulokset: suunta on oikea, toiminta jäsenten odotusten ja toiveiden mukaista. Tampereen kauppakamarin saama NPS-luku on 36 – aivan kauppamarikentän kärkeä.

Keskiarvo kauppakamarin toiminnasta asteikolla 5–1 oli 3,9 – hieman parempi kuin edellisessä mittauksessa vuonna 2018. Noin 80 prosenttia vastaajista antoi arvosanaksi 5 tai 4.

Suurimmiksi hyödyiksi Tampereen kauppakamarin toiminnasta jäsenet arvioivat vaikuttamista ja edunvalvontaa, ajankohtaiskoulutuksia, seminaareja ja tapahtumia sekä liiketoimintaa tukevia kontakteja ja verkostoja. Myös tiedon välittäjänä kauppakamari koettiin hyödylliseksi.

Miten arvioit kauppakamarin toiminnasta ja palveluista saatavaa hyötyä henkilökohtaisesti tai yrityksenne kannalta? Vastaa asteikolla 5–1, jossa 5=erinomainen ja 1=huono. Tampereen kauppakamarin saamat arviot ja kaikkien kauppakamarien keskiarvo. Lähde: Kauppakamarien jäsentyytyväisyyskysely 2020

Kun jäseniltä kysyttiin, mitkä ovat yrityksen tai organisaation kannalta tärkeimmät kauppakamarin vaikuttamiskohteet, kärkeen nousivat ne, joihin vaikuttamiseen Tampereen kauppakamari on itsensä profiloinutkin: aluesuunnittelu ja kaavoitus, osaavan työvoiman saatavuus ja koulutuskysymykset sekä yritysten näkemysten esiin nostaminen julkisuudessa. Tärkeinä pidettiin myös yritysten ja julkisen sektorin välisen yhteistyön edistämistä, vastuullisen yritystoiminnan edistämistä ja verotukseen vaikuttamista.

Toimitusjohtaja Antti Eskelinen on kyselyn tuloksiin tyytyväinen, vaikka totta kai: aina on vara parantaa.

– Kauppakamari on edunvalvoja ja alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäjä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Se on myös yritysten verkottaja ja kouluttaja. Korona-aikana entistä vahvemmin on noussut myös kauppakamarin rooli yhteisönä, kun muun muassa valiokuntien teams-kokouksissa jäsenet ovat kertoneet avoimesti tilanteistaan.

Minkä yleisarvosanan annat kauppakamarin toiminnasta? Vastaa asteikolla 5–1, jossa 5=erinomainen ja 1=heikko. Tampereen kauppakamarin saamat arviot ja kaikkien kauppakamarien keskiarvo. Lähde: Kauppakamarien jäsentyytyväisyyskysely 2020

Volyymiä yritysten ääneen

Tampereen kauppakamarilla on jäsenenä reilu 2000 erikokoista ja eri aloilla toimivaa pirkanmaalaista organisaatiota. Jäsenistö kattaa yli puolet alueen liikevaihdosta ja henkilöstömäärästä, joten kauppakamari tuntee hyvin ja pystyy ottamaan toiminnassaan huomioon erilaisten yritysten ja alojen tarpeet sekä pitämään yllä pirkanmaalaisen elinkeinoelämän tilannekuvaa.

Eskelinen korostaa kauppakamarin roolia yritysten äänenä ja yhteistyön merkitystä äänen volyymissä.

– Kukaan ei pysty suuriin muutoksiin yksin. Edunvalvonnassa tärkeää on kehittää edelleen yhteistyötä Pirkanmaan eri toimijoiden kanssa, jotta yritysten ääni kuuluisi entistä vahvemmin. Haluamme myös luoda entistä parempaa vuoropuhelua yksityisen ja julkisen sektorin välillä – olla sillanrakentaja erilaisten toimijoiden ja risteävien intressien yli, yhteiseksi hyväksi.

Kauppakamarin toiminnan kehittämiseksi luottamushenkilöt ja kauppakamarin henkilöstö ovat työstäneet uutta strategiaa vuoteen 2022. Avainsanoja ovat olleet yrityslähtöinen toimintaympäristö, oikeat kontaktit, olennainen tieto, osaamisen hankinnan muutos ja liiketoiminnan uudistuminen.


Koronan vuoksi monet kauppakamarin koulutukset ja tapahtumat järjestettiin virtuaalisesti, mutta tärkeänä pidettyjä kohtaamisia läsnäolokoulutuksissakin pystyttiin tiukasti turvallisuusohjeita noudattaen pitämään. Anna Perho puhui ajanhallinnasta syksyn koulutuksessa. Kuva Akira Ropo

Konkreettisesti kehitetään jäsenpalveluita – koulutusta, lakipalveluja ja vientiasiakirjapalvelua. Verkostoitumista monipuolistetaan tarjoamalla tarve- ja segmenttikohtaisesti monikanavaisia tapahtumia ja tilaisuuksia ihmisten kohtaamiseen sekä testaamalla ja käyttämällä tehokkaita verkostoitumisalustoja. Valiokunta- ja aluetoimintaa uudistetaan muun muassa ylivaliokunnallisuuden suuntaan. Käyttöön otetaan uusia tapoja elinkeinoelämän tilannekuvan, trendien ja muutosten tunnistamiseksi ja viestimiseksi.

– Edunvalvonnassa uudistamme vaikuttamissuunnitelmaprosessia ja toteutamme ketterästi vaikuttamista tehostavia pilottihankkeita, Eskelinen lupaa.

Jäsentyytyväisyyskyselyyn vastasi marraskuussa 163 Tampereen kauppakamarin jäsenyritystä tai -organisaatiota. Vastaajista noin puolet edusti palveluita ja 20 prosenttia teollisuutta. Alle viiden hengen yrityksiä vastaajista oli noin 34 prosenttia ja 10–49 työllistäviä liki 30 prosenttia.