Historiallinen HHJ-tutkinto:
ensimmäistä kertaa etänä ja huipputuloksin

HHJ-tutkintolautakunnan puheenjohtaja Jyrki Liljeroos avasi striiminä toteutetun HHJ-tutkintopäivän seminaariosuuden elokuussa Akun Tehtaalta. Kuva Juha Koski

Koronan vuoksi keväältä siirtynyt Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinto järjestettiin 31. elokuuta ja historiallisesti ensimmäistä kertaa etänä. Ensimmäistä kertaa tutkinnosta kirjautettiin myös täydet pisteet – huippuosaajia oli kaikkiaan viisi.

Luennot ja puheenvuorot striimattiin tv-lähetystasoisesti Akun Tehtaalta ja kirjallisessa kokeessa käytettiin ClassMarker-verkkopalvelua.

– Sekä striimaus että kokeen suorittaminen verkkopalvelussa onnistuivat mainiosti. Chatissa kommentit seminaariosuuden toimivuudesta olivat pelkästään kiittäviä. Alustavasti palautekyselyn perusteella tutkintoon osallistuneista 93,7 prosenttia antoi arvosanaksi hyvä tai erittäin hyvä. Käytetyt etäalustatkin saivat arvion 4,5 asteikolla 1–5, kertoo HHJ-rehtori, Tampereen kauppakamarin johtaja Juha Koski.

Tutkintoon ilmoittautui 467 henkilöä, joista 393 palautti ennakkotehtävät. Hyväksytysti ne suoritti 391 henkilöä, ja he saivat kutsun tutkintopäivään. Tutkintoon osallistui 370 henkilöä, ja sen läpäisi hyväksytysti 352.

– Tällä kertaa 60 kysymystä sisältäneen monivalintakokeen korkeimman pistemäärän, 60, saavutti viisi HHJ-kokelasta. Tämä oli 26. tutkinto, ja täysiin pisteisiin päästiin nyt ensimmäistä kertaa HHJ-tutkinnon historiassa. Aikaisempi ennätys oli 59 pistettä. Hyväksymisrajana oli 45 pistettä, Koski kertoo.

Kaikki oikein vastanneita olivat Mtech Digital Solutions Oy:n varatoimitusjohtaja Jarkko Ilomäki, Strategiatislaamo Oy:n yrittäjä ja strategiakonsultti, Back Home Solutions Oy:n toimitusjohtaja
Timo Koljonen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin talousjohtaja Sirpa Korhonen, Aromtech Oy:n toimitusjohtaja Helena Korte ja Varman portfolio Manager, Private Equity and Infrastructure, Tommi Walther.


Jarkko Ilomäki valmistautui HHJ-tutkintoon lukemalla Hyvä hallitustyö -kurssikirjan muutamaan kertaan ja käytti paljon aikaa muun muassa ennakkotehtävien tekemiseen. – Tutkinto tarjoaa minulle tietynlaista selkänojaa, jopa itseluottamusta. Eivät nämä asiat ole loppupelissä ylivoimaisen vaikeita. Pitää tietää, mitkä ovat vastuukysymykset ja hyvän hallintotavan mukaiset toimintatavat, mutta muuten pitää rohkeasti tuoda omia ajatuksiaan ja mielipiteitään esille. Kuva Mtech Digital Solutions Oy

”Tunnelmat katossa”

Jarkko Ilomäki kiinnostui hallitustyöskentelystä ja HHJ-kurssista, kun omassa työpaikassa tehtiin yritysjärjestelyjä ja tarjolle tuli jäsenyys uuden tytäryhtiön hallituksessa, tarvittaessa varapuheenjohtajana.

– Annettu mahdollisuus oli erittäin mielenkiintoinen ja samalla tuli koettua "heti syvään päähän" -harjoittelu, onneksi oman esimieheni tukemana. Hallituksessa oli myös aiemmin HHJ-kurssin käynyt henkilö, ja hän kertoi koulutuksesta. HHJ-kurssi on ollut yksi niistä harvoista kursseista, joita en ole katunut hetkeäkään.

Ilomäki sanoo, että kurssilla tuli käytännön kokemusten ja teoriatiedon kautta esille hallitustyön arki, hallitusjäsenen vastuut ja velvollisuudet, mutta painotettuna myös ne mahdollisuudet, joita hallitus voi käyttää yrityksen kehittämisessä eteenpäin.

– Lisäksi keskustelut kurssilla ja erityisesti ryhmätyö toimivat erinomaisina sparrauksina, mukana oli oikeasti kovan luokan konkareita.

Jarkko Ilomäki naurahtaa, että nyt ”tunnelmat ovat melkeinpä katossa”.

– Korona-aika sotki aiemman tutkintopäivän kuvioita, mutta koko tämän kurssiajan kauppakamarin järjestelyt toimivat erinomaisesti. Tavoitteeni on tuoda oma panos ja tietotaito yrityksen käyttöön ja nähdä, miten otamme yrityksen kanssa seuraavat askeleet.

– Koska kurssi on käyty, pidin tutkintoon osallistumista itsestäänselvyytenä. Tutkintoon valmistauduin ennakkotehtävien lisäksi kertaamalla osakeyhtiölaista asiaan liittyvät kohdat ja kuuntelemalla aamupäivän esitykset ajatuksella, kertoo Helena Korte. Kuva Aromtech Oy

”Näkemystä oman yrityksen hallitustyön kehittämiseen”

Helena Korte kertoo uransa aikana erilaisten yritysten toimitusjohtajana nähneensä hyvin erilaista ja eritasoista hallitustyöskentelyä.

– Ajattelin, että HHJ-kurssilta saisi lisää työkaluja hallitustyöskentelyn kehittämiseen. Olin myös kuullut positiivista palautetta kurssista siihen aiemmin osallistuneilta. Vaikka kurssilla käydyt asiat olivat minulle käytännön työstä tuttuja, laajemman näkemyksen saaminen siitä, miten asioita yleensä hoidetaan tai pitäisi hoitaa, toi lisää luottamusta ja näkemystä asioiden kehittämiseen omassa yrityksessä.

Korte pohtii, että ympäristön muutos tuo myös uusia haasteita yritysjohtamiseen, eikä kaavoihin ole varaa kangistua.

– Hallitustyön kehittäminen omalla työpaikalla yhdessä omistajien kanssa on jatkuvaa, ja mielelläni olisin tulevaisuudessa mukana sparraamassa muitakin yrityksiä hallituksen jäsenenä.

HHJ-tutkinto otti digiloikan ja elokuun tilaisuus järjestettiin onnistuneesti striiminä.Olli Manninen käymässä läpi yrityksen talouden seurantaa ja ohjausta koskevia ennakkotehtäviä. Kuva Juha Koski

Tutkinto täydentää kurssilla opittua

HHJ-tutkintoon voi osallistua suoritettuaan HHJ-kurssin. Tutkinnolla mitataan yleisellä tasolla hallitustyöskentelyn osaamista. Tutkintoon saa hyvän pohjan HHJ-kurssilta, omaehtoisesta hallitustyön harjoittamisesta sekä tutkintoon valmentavista ennakkotehtävistä.

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittaneita ja HHJ-nimityksen käyttöoikeuden saaneita on kaikkiaan jo 4704. HHJ-kurssin käyneitä on jo yli 10 000, joten noin 45 prosenttia on suorittanut myös tutkinnon.

– Tutkintoon osallistuneiden määrä on kasvanut noin kymmenen prosenttia vuosittain, ja läpipääsyprosentti on 90–85. Elokuun etätutkinto oli tuloksiltaankin korkeatasoinen, vastaavia on ollut aikaisemmin muutama, Koski kertoo.

Tänä syksynä 15 vuotta täyttävä HHJ-kurssi ja sen teemakoulutukset siirtyivät koronan vuoksi osin verkkoon, ja kurssien – samoin kuin HHJ-tutkinnon – sähköisiä toteutuksia kehitetäänkin nyt aktiivisesti lähikoulutusten rinnalla.

HHJ-tutkinto järjestetään kahdesti vuodessa, seuraavan kerran 19. marraskuuta. Siihen ilmoittautui yli 300 kokelasta.