Hallituspalkkiot maltillisella tasolla

Lähes puolet pk-yrityksistä tarvitsee hallitukseen lisäosaamista tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Palkkioista hallitusjäsenten rekrytointi ei jääne kiinni.

Keskuskappakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa kannustaakin pk-yrityksiä kartoittamaan hallitustensa osaamistarpeita tulevaisuuden menestystekijänä varsinkin, koska hallituspalkkiot ovat Suomessa hyvin maltillisia.

Puheenjohtajan vuosipalkkio 50249 työntekijän yrityksissä on kauppakamareiden Pk-hallitusbarometrin mukaan keskimäärin 17 000 euroa ja jäsenten 6 500 euroa, jos hallituksessa on mukana ulkopuolisia jäseniä. Hallituspalkkion tasoon vaikuttaa merkittävästi yrityksen koko. Suuremmissa yrityksissä palkkiot ovat keskimäärin suurempia ja pienemmissä pienempiä.

Vähintään 250 työntekijän yrityksissä hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on keskimäärin runsaat 33 000 euroa ja jäsenen 13 000 euroa. Sen sijaan 1049 työntekijän yrityksissä puheenjohtajan keskimääräinen vuosipalkkio jää 9 300 euroon ja jäsenen 3 100 euroon. Mediaanipalkkiot ovat näitäkin pienempiä. Jos hallituksessa ei ole ulkopuolisia jäseniä, palkkiotaso on selvästi alhaisempi.

Hallituspalkkiot ovat Suomessa varsin maltillisia niin pörssiyhtiöissä kuin listaamattomissa yrityksissäkin. Pk-hallitusbarometristä ilmenevät keskimääräiset palkkiotiedot osoittavat, että palkkiotaso ei yleensä voi olla este ulkopuolisen osaamisen hankkimiseksi hallitukseen, sanoo Linnainmaa.

Palkkion arvioinnissa apuna suositus

Yleisesti käytetty ja esimerkiksi HHJ-koulutuksissa esitetty suositus on, että hallituksen jäsen saisi vuodessa saman verran palkkiota kuin yhtiön toimitusjohtaja saa kuukaudessa.

– Puheenjohtajan palkkio olisi puolitoista tai kaksi kertaa jäsenen palkkion suuruinen riippuen tehtävän työmäärästä ja vaativuudesta. Kuukausittain maksettava kiinteä palkkio on havaittu jäsenten sitoutumisen ja käytettävyyden kannalta kokouspalkkiota toimivammaksi, kertoo HHJ-kouluttaja, varatuomari Ismo Salminen Tampereen kauppakamarista.

Hallitukseen osaajia HHJ-koulutuksen käyneistä

Pk-yritykset kyllä panostavat hallitustyöhön ja ovat löytäneet myös ulkopuolisia hallituksen jäseniä, sillä yli 40 prosentilla pk-yrityksistä on vähintään yksi ulkopuolinen hallituksen jäsen. Ulkopuolisiin jäseniin ollaan myös varsin tyytyväisiä, heidän saamansa keskimääräinen arvosana on 4,1 asteikolla 15.

Vastaajista 44 prosenttia kuitenkin arvioi, ettei hallituksessa ole riittävää osaamista yrityksen tulevien haasteiden, esimerkiksi kasvutavoitteiden, kansainvälistymisen ja teknologisen murroksen kannalta. Tämä huolettaa erityisesti toimitusjohtajia.

40 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, ettei hallituksen jäsenistössä ole riittävää vaihtuvuutta. Kolmannes kertoo, etteivät kaikki jäsenet panosta ja osallistu hallitustyöhön riittävästi. Näistä muodostuva viesti on selkeä: monen pk-yrityksen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota hallituksen kokoonpanon kehittämiseen, Linnainmaa sanoo.

Hän kehottaakin kasvuhakuista pk-yritystä kartoittamaan jäsenkandidaatteja hallitukseensa.

Osaajia löytyy esimerkiksi oman alueen kauppakamarin HHJ (Hyväksytty Hallituksen Jäsen) -tutkinnon suorittaneista, Linnainmaa vinkkaa.

Tiedot perustuvat kauppakamareiden Pk-hallitusbarometriin, johon vastasi helmikuussa 1100 yritystä eri puolilta Suomea ja joka toteutetaan kahden vuoden välein.