Digituulta ja tuotteistusta HHJ-kokonaisuuteen

HHJ-koulutuskokonaisuutta kehitetään entistä resursoidummin ja määrätietoisemmin yhä tasalaatuisemmaksi, lisäksi tutkitaan erilaisten digitaalisten oppimisympäristöjen käyttökelpoisuutta.

Ismo Salminen kehittää HHJ-koulutuskokonaisuutta nyt vielä oman yritystoimintansa ohella, mutta aloittaa HHJ-kehityksestä vastaavana johtajana ensi elokuun alussa Tampereen kauppakamarin palkkalistoilla.

HHJ-koulutusten menestys kertoo paljon niiden tarpeellisuudesta: Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnereiden syksyllä 2005 perustaman HHJ-kurssin on käynyt jo lähes 9 000 ihmistä ja HHJ-tutkinnon on suorittanut heistä vajaa puolet. HHJ-puheenjohtajakurssin käyneitä on keväästä 2013 alkaen lähes tuhat. HHJ-kursseja järjestävät jo kaikki Manner-Suomen kauppakamarit, ja kaikkiaan koulutustapahtumia on vuosittain noin 60. Palaute koulutuksista on ollut lähes poikkeuksetta myönteistä.

Nyt hyvä sen kuin paranee. Koulutuskokonaisuutta kehittää varatuomari, HHJ-kouluttaja, HHJ PJ ja hallituspartneri Ismo Salminen. Kehittämiseen antaa oman panoksensa myös kauppakamarien koulutuspäälliköistä koottu laatu- ja kehitysryhmä. HHJ-rehtori Juha Koski vastaa edelleen HHJ-koulutuskokonaisuuden hallinnosta, HHJ-tutkinnosta sekä oppimistoiminnan johtamisesta.

– Haluamme nykyaikaistaa ja monipuolistaa kurssilaisten oppimiskokemusta ja siksi tutkimme parhaillaan muun muassa digitaalisten opiskelu- ja oppimisvälineiden käyttöönottoa, verkko-oppimisalustoja, videoiden käyttöä sekä interaktiivisuuden lisäämistä kurssilaisten välille kurssin aikana, Salminen kertoo.

Hän korostaa, että vaikka keinoja modernisoidaan, HHJ-kurssin vahvuudet eli toisten kokemuksista oppiminen, käytännönläheisyys ja case-pohjaisuus pysyvät.

– Edelleen olemme tiiviisti kiinni nimenomaan suomalaisen pk-yrityksen arjessa ja siinä, mikä on pk-yritykselle hyödyksi.

Myös HHJ-koulutuskokonaisuuden laadunseurantaa kehitetään, ja esimerkiksi koulutusten sisältöjen ja materiaalien tasalaatuisuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

– Laadunseuranta on pohja kehittämiselle, ja tarkoitus on paitsi parantaa palautejärjestelmää, myös käyttää koulutuksista saatava palaute entistä paremmin hyödyksi.

HHJ-kokonaisuus tarvitsee kouluttajia ja kurssien vetäjiä, ja Ismo Salmisen tehtävälistalla on rekrytoida kokeneita hallitusosaajia kouluttajiksi eri puolille Suomea.

– Rekrytoinnissa hyödynnämme muun muassa kauppakamarien ja Hallituspartnereiden verkostoja ja tarjoamme kouluttajille materiaalit, perehdytyksen ja tuen.

Tuttuja ja uutuuksia

HHJ-koulutuskokonaisuuden selkärankana ovat edelleen viisivaiheinen HHJ-kurssi ja sen jälkeen suoritettava HHJ-tutkinto. HHJ-puheenjohtajakurssilla voi syventää osaamistaan hallitustyössä etenkin puheenjohtajan näkökulmasta.

– Myös hallitustyön keskeisiin kipupisteisiin – myynnin onnistumiseen, talouteen, strategian toteutumiseen sekä hallituksen tiimityöhön ja vuorovaikutukseen – on nyt tarjolla omat syventävät koulutuksensa. Hallitus ja myynnin johtaminen, Hallitus ja talous, Hallitus ja strategian toteuttaminen sekä Hallitus ja tehokas vuorovaikutus ovat vielä taipaleensa alkumetreillä, mutta niiden tarpeellisuus ja osallistujien tyytyväisyys on jo todettu. Tämän vuoden aikana niiden markkinointia ja toteutustakin kehitetään.

Etenkin kuntien omistamien yhtiöiden hallitusten jäsenille toteutetaan kaupunkikohtaisesti HHJ-johdantokursseja, joilla osallistujat saavat kokonaisnäkemyksen ja perustiedot kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön hallitustyöstä.

Kerran vuodessa Tampereella järjestettävä HHJ-alumniseminaari on vakiinnuttanut paikkansa hallitustyöstä kiinnostuneiden vuosittaisena kohtaamispaikkana.

– Koulutuksen ja verkostoitumisen lisäksi niissä on pitchauksia, joilla yritykset etsivät itselleen uusia hallituksen jäseniä. Se on maksuton tapa saavuttaa suuri joukko potentiaalisia hallituksen jäseniä kerralla, Salminen vinkkaa.

www.hhj.fi

Teksti ja kuva Annikaisa Knuutila