Britittömään EU-aikaan

Iso-Britannia jätti lopulta Euroopan unionin, virallinen exit-päivä oli 31.tammikuuta.
– Ero on nyt loppuun käsitelty ja on aika varautua uuteen britittömään EU-aikakauteen. Kauppakamariverkosto on hyvä apu, kun tarvitaan tietoa valmistautumisesta muutoksiin, sanoo Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund.

Iso-Britannia oli vuonna 2019 Suomen seitsemänneksi suurin vientimaa ja kymmenenneksi suurin tuontimaa. Vientiä hallitsee metsäteollisuus, jonka tuotteiden osuus on kolmannes. Paperin, pahvin ja sahatavaran vienti on ollut kasvussa. Lisäksi isoja vientiartikkeleita ovat kemianteollisuuden tuotteet, metallit sekä teollisuuden koneet ja laitteet. Tuonnissa kärjessä ovat kemianteollisuuden tuotteet, henkilöautot sekä koneet ja laitteet.

Yllä mainitut toimialat ovat edustettuina myös Pirkanmaalla. Tampereen kauppakamarilla on noin 100 jäsenyritystä, jotka ilmoittavat tekevänsä vientiä Isoon-Britanniaan ja noin 60 tuovaa yritystä. Koko maan viennin arvo oli 1,8 miljardia. Pirkanmaan osalta arviot viennistä liikkuvat 80 miljoonasta 200 miljoonaan euroon. Vientiartikkeleissa on mukana metsä- ja pakkausteollisuuden tuotteita ja lisäksi koneita ja laitteita henkilönostimista minikaivureihin sekä erilaisiin voimansiirtoratkaisuihin. Tänne tuodaan muun muassa elintarviketeollisuuden tuotteita, laakereita ja kosmetiikkaa. Lisäksi on hyvä muistaa, että monikansallisten konsernien osat Tampereella ja Isossa-Britanniassa käyvät varmasti keskenään kauppaa.

Markus Sjölund arvioi, että Ison-Britannian ero EU:sta ei aluksi juurikaan näy arjessa.

Tammikuun jälkeen alkoi tämän vuoden loppuun kestävä siirtymäaika, jolloin kauppa käy nykysäännöillä, aivan samoin kuin Ison-Britannian ollessa jäsenmaa. Tavaroiden vapaa liikkuvuus jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Siihen mennessä on toivottavasti neuvoteltu kauppasopimus EU:n ja Ison-Britannian välille. Kauppasopimuksessa, jos sellainen saadaan aikaan, määritellään tullimaksut sekä ehdot tavaroiden ja palveluiden liikkumiselle. Kukaan ei tiedä, minkälainen kauppasopimus syntyy jos syntyy. Yksi asia näyttää kuitenkin valitettavasti varmalta: tulleja tulee ja tavaroiden, palveluiden ja ihmisten liikkuminen vaikeutuu.

Vaikka tullimaksut pystyttäisiinkin välttämään, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus heikkenee väistämättä. Samoin ihmisten pidempiaikainen oleskelu maassa esimerkiksi opiskelun tai työkomennusten vuoksi saattaa vaikeutua tai edellyttää nykyistä raskaampaa byrokratiaa.

Varaudu riskeihin

Viimeistään nyt yrityksen on hyvä alkaa varautua kaikkiin mahdollisiin riskeihin.

On hyvä varmistaa tuotanto-, hankinta- ja jakeluketjujen toimivuus. Kun Iso-Britannia jää EU:n sisämarkkinoiden ulkopuolelle, usean yrityksen tuotanto-, hankinta- ja jakeluketjut joudutaan sopeuttamaan uusiin kaupankäynnin sääntöihin ja mahdollisiin tulleihin. Vaikka yrityksen pääasiallinen brittikumppani vakuuttaa tuotannon, hankinnan ja jakelun toimivan ilman ongelmia, yllätyksiä voi tulla tämän kumppani- ja alihankkijaverkostossa. Kun tullittomuus poistuu, tullaus ja logistiikka sekä varastointi monimutkaistuvat.

On myös syytä paneutua tulleihin ja tulli-ilmoituksiin.

Tullit, tullimuodollisuudet ja logistiikkakulut saattavat yllättää EU-säännöillä vienti- ja tuontikauppaa brittien kanssa käyneet suomalaisyritykset. Tavarakohtaiset tullitariffit voivat olla jopa 10 prosenttia. Tulli-ilmoitukset on tehtävä, eikä yritys voi tullauksessa hyödyntää Tullin turvallisuustodistuksesta saatavia AEO-etuja. Arvonlisä-, valmistevero- ja alkuperäsäännöt muuttuvat. Myös tuotteiden terveys- ja kasvinsuojelutarkastukset muuttuvat. Suomen tullin mukaan viennissä ja tuonnissa Ison-Britannian kanssa on syytä varautua ainakin yhteen ylimääräiseen tullaus- ja logistiikkapäivään, mistä luonnollisesti aiheutuu ylimääräisiä huolinta- ja varastointikuluja.

Teetkö kauppaa kolmansiin maihin? Jos teet, sinulla voi olla jo kokemusta, mutta tulee muistaa, että vaikka päädytään sopimukseen, vapaakaupan hyötyjä ei saa automaattisesti. Hyötyjen saamiseen liittyy tavaran alkuperän todistaminen, ja riippuen sopimuksista, siihen voi liittyä myös esimerkiksi rekisteröityminen valtuutetuksi viejäksi.

Seuraa aktiivisesti myös uutisia, Sjölund kehottaa.