Bazaar-pilotin palaute:
juuri tällaiselle on tarvetta

– Tunnelmat ovat hyvät! Kun Bazaaria on esitelty, se on saanut myönteisen vastaanoton ja kannustusta jatkokehittämiseen, kertoo Bazaar-projektin projektipäällikkö, jatkuvan oppimisen asiantuntija Katariina Yrjönkoski.

Pilottikäyttäjät ovat nyt muutaman kuukauden tutustuneet Tampereen korkeakouluyhteisön Bazaar-alustaan, ja palaute on ollut hyvä.
– Selvästi osaamisen kehittäminen ja erityisesti yhteiskehittäminen koetaan kiinnostavaksi ja tarpeelliseksi, arvioi Bazaarin projektipäällikkö Katariina Yrjönkoski Tampereen yliopistosta.

Bazaar-toimintamallissa luodaan jatkuvan oppimisen ja yhteiskehittämisen kulttuuria, edistetään osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä tuetaan innovaatio- ja kehittämistoimintaa. Samalla tehdään tunnetuksi Tampereen korkeakouluyhteisön tarjontaa yrityksille.

– Bazaarin ideasta on koko kehitysvaiheen ajan tullut hurjasti rohkaisevaa palautetta. Idea paikasta, jossa osaamisen tarjonta olisi helposti ja houkuttelevasti löydettävissä, selvästi kiinnostaa. Yrityskentältä on tullut palautetta, että juuri tällaiselle on tarvetta.

Bazaar-kehittäjäyhteisön kokoaminen aloitettiin alkukesästä, ja mukana on nyt kuutisenkymmentä jäsentä, joista noin 25 yhteisön ulkopuolisista organisaatioista.

Toistaiseksi Bazaarin sisällöksi on tuotu suppea otanta esimerkkejä siitä, mitä siellä voisi olla. Kun pilottikäyttäjät alkavat päästä sisään alustan ideaan, heiltä kysytään entistä aktiivisemmin, mitä he haluaisivat Bazaarissa jatkossa nähdä.

Tervetuloa pilottikäyttäjäksi!

Bazaarin seuraavaa versiota suunnitellaan parhaillaan, ja saatu palaute otetaan huomioon suunnittelussa.
– Ideoita on jo saatu ilahduttavasti niin ulkoisilta käyttäjiltä kuin korkeakouluyhteisön sisältäkin. Erityisesti erilaisten verkostojen, yhteisöjen ja tiettyyn aihepiiriin tai teemaan liittyvän sisällön kokoaminen Bazaariin on kiinnostanut pilotoijia.

Katariina Yrjönkoski sanoo, että aktiivisia ja rohkeasti ideoita ja palautetta antavia pilottikäyttäjiä kaivataan lisää ja kannustaa yrityksiä tarttumaan henkilöstön osaamisen kehittämisen ja jatkuvan oppimisen uuteen ja nyt hyvin konkreettiseen mahdollisuuteen.

Tampereen kauppakamari on osallistunut niin toimintamallin kehittämiseen kuin sen toteuttamisessa tarvittavan digitaalisen alustan ideointiinkin.

– Bazaaria kehitetään käyttäjien palautteen perusteella. Mitä enemmän saamme yrityksiä mukaan, sitä käyttäjälähtöisempi siitä tulee niin toimivuudeltaan kuin sisällöllisestikin, johtaja Peer Haataja muistuttaa.

Tule mukaan

Ilmoittaudu kehittäjäyhteisöön lähettämällä viesti osoitteeseen bazaar-support@tuni.fi. Saat lisäohjeet työpäivän kuluessa.