Anna Bazaarille haaste!

Bazaariin yritykset voivat viedä kehityshaasteitaan, tarjota opinnäytetöitä ja projekteja. Ne voivat tarjota omaa osaamistaan opetuskäyttöön. – Osallistumalla Bazaariin ne luovat opiskelijoiden silmissä myös työnantajakuvaa tarjoamalla mielenkiintoisia harjoitustöitä ja tutkimusaiheita. Alustalla myös tutustuu opiskelijoihin, mikä edesauttaa rekrytoinneissakin onnistumista. Ja kun on keskusteltu paljon opiskelijoiden työelämävalmiuksista, alusta on oiva paikka tarjota yhteistyötä niidenkin kehittämiseen, uskoo Wapicen henkilöstöjohtaja Kati Korolainen-Kujala.

Tampereen korkeakouluyhteisön uusi, jatkuvaa oppimista sekä innovaatio- ja kehittämisyhteistyötä edistävä toimintamalli ja sitä tukeva digitaalinen alusta Bazaar ovat valmiina ottamaan vastaan yritysten kehittämishaasteita.

Ensimmäiseen kurssitoteutukseen poimitaan marraskuun aikana kaksi pilottiyritystä ja muovataan niiden haasteet jatkossa yleisemminkin malliksi siitä, millaiseksi haaste on hyvä määritellä. Loppuvuonna alkavalla seuraavalla kierroksella haasteita haetaan sitten kaikista yrityksistä.

Bazaarin pilottia tehdään yhteistyössä TAMKin Business Case Consulting Training -opintojakson kanssa. Opintojaksoa on toteutettu jo kaksi kertaa aikaisemmin, mutta nyt tehdään ensimmäistä kertaa yhteistyötä Bazaarin ja Tampereen kauppakamarin kanssa.

– Hienoa, jos kursseille saadaan mahdollisimman konkreettisia ja spesifejä, selkeästi rajattuja caseja. Tavoitteena on, että casejen sisällöt ja rakenteet on suunniteltu niin, että yritykset ja opiskelijat saavat tästä yhteistyöstä mahdollisimman paljon uutta näkökulmaa ja oppia, sanoo Business case consulting training -kursseja lehtori Pia Lamminsivun kanssa vetävä TAMKin lehtori Mari Rytisalo.

Ensimmäisiä Bazaar-haasteita odottavat toisen vuoden liiketalouden ja International Business -koulutusohjelmien opiskelijat, joita on jo valmennettu luomaan yritysten kokemiin haasteisiin kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

– Ongelmanratkaisutaidot ja oman osaamisen soveltamisen ja hyödyntämisen taidot ovat olleet keskiössä, Rytisalo kertoo.

Lehtori Mari Rytisalo uskoo, että yhteistyön kautta yritykset saavat opiskelijoista haasteilleen tarkastelijoita ”boxin" ulkopuolelta, tiimit voivat tarjota tuoreita näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia. – Tämä kontakti ja yhteistyö yrityksen ja opiskelijoiden välillä avaa myös ovia liittyen yhteistyön jatkamiseen tiimin jäsenten kanssa opinnäytetöiden, harjoittelujaksojen ja mahdollisesti valmistumisen jälkeen.

Myyntiä ja esimiestyötä

Tampereen korkeakouluyhteisön ja Tampereen kauppakamarin yhteistyönä Bazaariin on tähän mennessä koottu kolme kurssia ja kaksi webinaaria.

– Keskeiset teemat tulivat kauppakamarilta, ja ne ovat asioita, joiden kanssa yritykset nyt kampailevat: myynti ja esimiestyö. Korona-aika antaa näihin vivahteensa, sillä miten myydä, kun ei voi tavata asiakkaita, ja miten johtaa, kun henkilöstö tekee työtä etänä. Ensimmäinen webinaari pidetään 9.12. ja se käsittelee juuri myyntiä ja aiheeseen johdattaa myynnin yliopettaja Pia Hautamäki TAMKista, kertoo Bazaarin projektipäällikkö Katariina Yrjönkoski Tampereen yliopistosta.

Johtaja Peer Haataja Tampereen kauppakamarista uskoo, että jokaisesta yrityksestä löytyy varmasti jokin kehittämishaaste, jonka ratkaisemiseen opiskelijat voivat tuoda uusia näkökulmia.

– Bazaarissa kynnys aloittaa yhteistyö on laskettu mahdollisimman alas.

Tukea uusiutumiseen

Kurssit ovat osa korkeakouluyhteisön ja kauppakamarin yhteistyötä, mutta yhteistyöllä on laajemmatkin tavoitteet.

– Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö ei ole uusia asia, mutta tarjonta on lähtenyt usein korkeakoulun sisältä, omista kursseista. Nyt haluamme mukaan työnantajakentästä nousevia haasteita, toiveita ja ideoita ja tarjota korkeakoulusta haasteisiin tarttujia. Kun tulee Bazaariin, ei tarvitse etukäteen tietää, kehen opettajaan ottaa yhteyttä. Haluamme laajentaa vaihtoehtojen kirjoa, ja tämä yhteistyön syventäminen tarjoaa ja tukee myös jatkuvan oppimisen edellytyksiä, Yrjönkoski sanoo.

Lupaavaa digiajan yhteistyötä

Yrityksissä Bazaarin ideaa on pidetty kiinnostavana. Wapicen henkilöstöjohtaja, Tampereen kauppakamarin osaamis- ja työelämävaliokunnan puheenjohtaja Kati Korolainen-Kujala kannustaakin yrityksiä tutustumaan ja tulemaan mukaan Bazaariin.

– Bazaar on todella lupaava digiajan tapa lisätä oppilaitos-yritysyhteistyötä. Se on myös uudenlainen ja uniikki mahdollisuus luoda jatkuvan oppimisen laajempaa ekosysteemiä. Ekosysteemin avulla taas on mahdollista luoda liiketoimintaan kilpailukykyä, jopa kilpailuetua, jos se auttaa yrityksiä uusiutumaan nopeasti ja tehostaa innovaatioiden tekemistä.

Paljon puhutaan osaamisen kehittämisen ja uudistumisen tarpeesta, jatkuvasta oppimisesta.

– Usein se tarkoittaa osaamisen kehittämistä täsmätarpeeseen. Osaamista hankitaan, kun sitä tarvitaan ja kun sitä pitää käyttää. Bazaar voisi tarjota tähänkin ketteriä mahdollisuuksia – onhan meillä todella monialainen korkeakouluyhteisö.

Yrjönkoski ja Korolainen-Kujala sanovat, että toimiva ekosysteemi tietysti edellyttää riittävää määrää yrityskumppaneita.

– Aikaisemmin oppilaitos-yritysyhteistyö on paljon riippunut yksittäisistä henkilöistä ja laitoksista, ja yhteistyötä on tehty yksittäisen yrityksen kanssa. Bazaar luo toisen tyyppisen pohjan ja läpinäkyvyyden siihen, millaista yhteistyötä korkeakoulussa tehdään, Korolainen-Kujala arvioi.

Yrjönkoski huomauttaa, että jotta alusta oikeasti kehittyisi ja jotta yhteisö ja uusia toimintatapoja syntyisi, kaikkia tarvitaan.

– Tämä ei synny korkeakoulun tekemisestä, vaan siitä, että kaikki – opettajat, opiskelijat, yritykset, organisaatiot – innostuvat ideoimaan sisältöä. Bazaar on vahvasti kaksisuuntainen paikka, voit konkreettisesti kertoa ja ideoida, millaiset asiat ovat hyviä ja mitä muuta haluaisit alustalta löytää.

Kati Korolainen-Kujala lisää, että yrityksissä täytyy saada oma organisaatio ymmärtämään uudenlaisen yhteistyöalustan ja yhteistyön rakentamisen arvo ja sitoutumaan siihen.

– Harva organisaatio pärjää murroksessa, ellei se uusiudu, ja harva organisaatio pystyy uusiutumaan yksin. Nyt uusiutumiseen tarjotaan oiva yhteisö ja mahdollisuus. Aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti mukaan!

Käytännön ohjeita mukaan tulemiseen antaa projektipäällikkö Katariina Yrjönkoski, katariina.yrjonkoski@tuni.fi


Lue lisää Bazaarista täältä
ja täältä.