COVID-19: vaikutukset yritysten sopimuksiin, yrityksen uudelleenjärjestely kriisitilanteessa

Aika: 07.04.2020 klo 14.00 - 15.00
Paikka: Teams-kokous (ETÄNÄ)

COVID-19 vaikuttaa globaalisti ja valtakunnallisesti kaikkien yritysten liiketoimintaan ennennäkemättömällä tavalla. Tilanteeseen sopeutuminen edellyttää nopeita toimia niin yritysten sopimusympäristössä kuin yritysten rakenteessakin, mukaan lukien yritysten velkarakenne ja sen uudelleenjärjestelyt. Tampereen kauppakamarin yhteistyökumppani Eversheds Sutherland on valmistellut Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksille webinaarina toteutettavan tietopaketin yritysten varautumisesta poikkeuksellisiin oloihin, jotka COVID-19 on aiheuttanut yrityskenttään ja niiden toimintaympäristöön, sekä aikaan kriisin jälkeen.

Webinaarissa käydään läpi avainhavaintoja sopimusvaikutuksista ja sopeuttamistarpeista, joita COVD-19 kriisi aiheuttaa yrityksissä. Erityinen huomio asetetaan lisäksi nopealle yrityksen uudelleenjärjestelylle, joka voi olla monelle yritykselle ajankohtainen silloin, kun kriisitilanteessa liikevaihto keskeytyy tai supistuu huomattavalla tavalla kriisin välittömänä seurauksena.

Eversheds Sutherlandin asiantuntijoina webinaarissa ovat osakkaat Vesa Turkki ja Antti Husa, Senior Advisor Antti Liimatainen sekä Senior Associate Sanna Soukko.

Webinaari on maksuton Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksille.

AGENDA

Osio I: COVID-19 ja sen välittömät vaikutukset yritysten sopimuksiin
- yritysten vuokrasopimukset ja niiden muutosmahdollisuudet kriisitilanteessa
- alihankintaketjun sopimukset ja kriisin vaikutus sopimuksiin, force majeure -ehdon soveltuminen
- työoikeudelliset kysymykset kriisitilanteessa
Osio II: Yrityksen uudelleenjärjestely kriisitilanteessa
- havaintomme vallitsevasta tilanteesta ja näkymästä yritysjärjestelymarkkinassa
- yrityksen lyhyen ja pitkän tähtäimen maksukyvyn arviointi COVID-19 tilanteessa
- saneerausmenettely ja vapaaehtoiset velkajärjestelyt – oikean strategian valinta ja prosessit
​​​​​​​

Vesa Turkki, Partner
Vesa Turkki on Eversheds Sutherland Asianajotoimiston osakas. Hän on 20-v. uran aikana toiminut asianajajana ja neuvonantajana kymmenissä yrityskaupoissa, joko myyjän tai ostajatahon avustajana. Erityistä kokemusta hänellä on tilanteista, jossa yrityskaupassa on mukana ulkomaisia tahoja tai pääomasijoittajia tai tilanteista, jossa yrityskauppa liittyy omistajan tahtoon skaalata yritystoiminnan kokoa yrityskauppojen kautta.


Antti Husa, Partner

Antti Husa on Eversheds Sutherland Asianajotoimiston osakas ja Tampereen toimiston vetäjä. Antti tekee säännöllisesti erilaisia yritysjärjestelyitä sekä yhtiöoikeudellisia kysymyksiä koskevia toimeksiantoja. Hänellä on kokemusta sekä listaamattomien että listattujen yhtiöiden yritysjärjestelyistä Suomessa sekä Suomen ulkopuolella. M&A–yritysjärjestelyiden lisäksi Antti tekee säännöllisesti myös yritysjärjestelyitä, joissa on elementtejä kohdeyrityksen velkojen uudelleenjärjestelystä.


Sanna Soukko, Senior Associate

Sanna Soukko työskentelee työoikeuteen ja riitojen ratkaisuun erikoistuneena asianajajana Eversheds Sutherland Asianajotoimistossa. Sanna avustaa kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita monipuolisissa työoikeudellisissa asioissa, kuten muun muassa johtaja- ja työsopimuksiin, työehtosopimuksiin, yritystoiminnan uudelleen järjestelyihin, yhteistoimintaneuvotteluihin, työsuhteen päättämistilanteisiin sekä työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Sanna toimii asiamiehenä työoikeudellisissa riita-asioissa ja työrikosprosesseissa. Sanna myös kouluttaa ja luennoi erilaisista työoikeudellisista aiheista. Ennen asianajoalalle siirtymistään Sanna on työskennellyt muun muassa Työ- ja elinkeinoministeriössä työlainsäädännön valmistelutehtävissä.


Antti Liimatainen, Senior Advisor
KTM Antti Liimatainen työskentelee Eversheds Sutherland Asianajotoimistossa. Hän luennoi ja kouluttaa, minkä lisäksi hän on toiminut asiantuntijatodistajana oikeuden käsittelyissä sekä välimiesoikeudessa ammattimaisen yritysostajan näkökulmasta.
Hänellä on kokomusta yli 80 kotimaisesta tai rajat ylittävästä yrityskaupasta. Antti on toiminut kirjoittajana kirjassa Kasvuun yritysostolla – Onnistu yrityskaupassa (Alma Talent, 2020).

--

Huom! Webinaari toteutetaan etäkokouksena Microsoft Teamsin kautta ja osallistujamäärä on rajattu. Ennen tilaisuuden alkua ilmoittautuneille lähetetään linkki, jonka kautta kokoukseen voi liittyä joko selaimen tai Teams-sovelluksen kautta. Kokoukseen liittyminen ei vaadi sisäänkirjautumista. Varmistathan, että mikkisi ja kaiuttimesi ovat kunnossa ennen tilaisuuden alkua. Muista pitää mikki ja kamera suljettuna, kun et ole äänessä.


07.04.2020 14:00 - 15:00

Tapahtumapaikka

Etänä
Teams-kokous