Yhdistysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kirjanpito- ja tilinpäätöspäivä (Striimi)

Keskiviikkona 8.2.2023 klo 9.00-16.00, Striimi

Yhdistysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kirjanpito- ja tilinpäätöspäivä tarjoaa johdonmukaista tietoa yhdistyksen ja säätiön taloudenhoitoon.

Valmennuspäivän aikana perehdytään yhdistysten ja yhteisöjen kirjanpitoon ja tilinpäätöksen laatimiseen. Myös talousarvion laatimista ja sisäisen laskennan organisointia sekä nykypäivänä yhä tärkeämpää sisäistä valvontaa käsitellään käytännönläheisesti.

Ohjelma:

 • Toiminnan ja talouden vuosisuunnittelu
  • Suunnittelun vuosikello
  • Säännöt toiminnan suunnittelun lähtökohtana
  • Johdon tehtävät ja vastuut
 • Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta
  • Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen
  • Tarvittava osaaminen ja resurssit
  • Talousarvion rakenne ja laadintaperiaatteet
  • Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyntä
 • Kirjanpito- ja tilinpäätös
  • Tilinpäätösperiaatteita
  • Oikea ja riittävä kuva - tilinpäätöksen tavoitteena
  • Olennaisuuden soveltaminen järjestöjen tilinpäätöksissä
  • Muut yleiset tilinpäätösperiaatteet
 • Toimintakertomus
  • Yhdistyksen toimintakertomus
  • Säätiön toimintakertomus
  • Esimerkkejä järjestöjen toimintakertomukista
 • Tuloslaskelma ja tuloslaskelmaerien kirjaaminen
  • Tuloslaskelman sisältö ja esittämistapa yleishyödyllisellä yhteisöllä
  • Avustustuottojen kirjaus ja jaksottaminen
  • Kohdeavustukset ja yleisavustukset
  • Varainhankinta
  • Henkilöstökulujen kirjaaminen ja täsmäyttäminen
  • Suunnitelman mukaiset poistot pysyvien vastaavien hyödykkeistä
 • Tase ja tase-erien kirjaaminen
  • Taseen sisältö ja esittämistapa yleishyödyllisellä yhteisöllä
  • Sijoitus – ja rahoitusvarallisuuden arvostaminen ja esittäminen
  • Vaihto-omaisuuden arvostaminen ja kirjaukset
  • Omassa pääomassa esitettävät rahastot
 • Rahoituslaskelman laatiminen
  • Rahoituslaskelman laadintavelvollisuus ja tarkoitus
  • Kirjanpitolautakunnan yleisohje rahoituslaskelman laatimisesta
 • Liitetietojen laatiminen
  • Mikro- ja pienjärjestön helpotukset liitetietojen laatimisessa – vai onko niitä?
  • Oikean ja riittävän kuvan kannalta annettavat liitetiedot
  • Pien- ja mikroyrityksiä koskevat liitetietovaatimukset
 • Esimerkki yhdistyksen tilinpäätöksestä
 • Ajankohtaiskatsaus
  • Järjestöjen kannalta keskeiset ja uusimmat KILA:n lausunnot
  • Verotuksen muutoksia ja verohallituksen ohjeita järjestöjen näkökulmasta


Asiantuntijana KLT, MBA, KHT-tilintarkastaja Jukka Hämäläinen, Countmaster Oy

Jäsenhinta 590 euroa (+ alv), normaalihinta 800 euroa (+ alv)


Koulutukseen ilmoittaudutaan Kauppakamarikaupan kautta.