Valmentava johtaminen (Striimi)

Torstaina 06.10.2022 klo 09.00 - 15.00, Striimi

Valmentavan johtamisen koulutuksesta osallistujat saavat

  • hyvän yleiskuvan valmentavan johtamisen perusteista,
  • käytännön työkaluja valmentavaan johtamiseen,
  • ideoita siitä, miten monenlaisissa tilanteissa valmentavaa otetta voi tehokkaasti käyttää,
  • ymmärryksen siitä, miten valmentava johtaminen auttaa tiimiläisten motivoinnissa,
  • vinkkejä tiimin itseohjautuvuuden parantamiseen ja
  • oivalluksen siitä, miten johtaja itse kehittyy valmentavan johtamisen avulla

Päivän aikana perehdytään valmentavan johtamisen perusideaan, työkaluihin, valmennustilanteiden tunnistamiseen ja erityisesti siihen, miten johdettavien kehittymistä ja tavoitteisiin sitoutumista tuetaan valmentaen. Ohjelman pääpaino on oman tiimin ja tiimiläisten valmentamisessa. Samoja toimintatapoja voi yhtä hyvin soveltaa johtamiseen ilman asemavaltaa.

Ohjelma:

Valmentavan johtamisen perusajatus:

Valmentavan johtamisen perustana on johdettavien arvostava kohtaaminen, heidän ajattelunsa kehittäminen ja heidän vastuunottonsa tukeminen: Miten suhtaudun työyhteisöni ihmisiin, millainen on oma johtamiskäsitykseni? Missä tilanteissa valmentaminen toimii hyvin, missä on mahdollisia riskejä?

Valmentamisen perustyökalut:

Valmennusmahdollisuuksia on päivittäin enemmän kuin tavallisesti tiedostamme, mutta haasteena on usein tilaisuuden välitön hyväksikäyttö. Sitä helpottamaan ohjelmassa käydään läpi vaivattomasti omaksuttavia kysymys- ja kuuntelutyökaluja, joilla ajattelua avataan ja kuljetetaan kohti uutta oppimista ja toimintaa.

Valmentamisen jatkumo:

Valmentaminen on tavallisesti jatkuva prosessi, jossa tapaaminen tapaamiselta kehitytään kohti tavoitteita. Ohjelmassa käydään läpi malli, jota soveltamalla tapaamisista saadaan jänteviä ja kehittymistä edistäviä.

Ratkaisukeskeiset keskustelut tiimin johtamisessa

Yksilön valmentamisen työkalut ja mallit soveltuvat sellaisenaan myös tiimin valmentavaan johtamiseen, mutta lisäelementiksi tiimin jäsenten sitoutuminen tavoitteellisen ratkaisukeskeisyyteen. Ohjelmassa käydään läpi käytännöllisiä työkaluja ongelmiin jumiutumisen kääntämiseen tavoitteeksi ja toiminnaksi.


Asiantuntijoina johdon konsultti, valmentaja Eerik Lundmark ja johtamisen konsultti, valmentaja Jukka Mannermaa, Novetos Oy

Jäsenhinta 540 euroa (+ alv), normaalihinta 720 euroa (+ alv)


Koulutukseen ilmoittaudutaan Kauppakamarikaupan kautta.