Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunta on puheenjohtajan asettama elin, joka valmistelee kauppakamarin kokouksen luottamushenkilövalinnat. Kauppakamarin syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja muut hallituksen jäsenet sekä valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet.

Vaalivaliokunta tekee syyskokoukselle myös ehdotukset kauppakamarillemme valittavista tilintarkastajista sekä edustajistamme Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan.


Harri Viljanen, Palvelujohtaja
Telia Finland Oyj

VARAPUHEENJOHTAJA

Ari Juvonen, Konsulttijohtaja, KTM
Eezy Personnel Oy

SIHTEERI

Juha Koski, Johtaja
Tampereen kauppakamari