Uuden liiketoiminnan valiokunta

Uuden liiketoiminnan valiokunnan päämäärä on auttaa yrityksiä liiketoiminnan kasvattamisessa, kehittämisessä ja uusiutumisessa sekä innovaatiotoiminnassa.Valiokunta pyrkii vaikuttamaan koulutuksen ja julkisin varoin tehtävän tutkimuksen suuntaamiseen siten, että se tukee uuden liiketoiminnan syntymistä.


Riku Granat, Toimitusjohtaja

Varalan Säätiö / Varalan Urheiluopisto

VARAPUHEENJOHTAJA

Antti Savolainen, Toimitusjohtaja
Despro Engineering Oy

SIHTEERI

Akira Ropo, Yhteyspäällikkö
Tampereen kaupppakamari