Uuden liiketoiminnan valiokunta

Uuden liiketoiminnan valiokunnan päämäärä on auttaa yrityksiä liiketoiminnan kasvattamisessa, kehittämisessä ja uusiutumisessa sekä innovaatiotoiminnassa.Valiokunta pyrkii vaikuttamaan koulutuksen ja julkisin varoin tehtävän tutkimuksen suuntaamiseen siten, että se tukee uuden liiketoiminnan syntymistä.

Uuden liiketoiminnan valiokunnan jäsenet voivat kirjautua valiokunnan omaan verkkopalveluun tästä.


PUHEENJMika Uusi-Pietilä, ToimitusjohtajaMinutor OyVARAPUHEENJOHTAJARiku Granat, ToimitusjohtajaVarala Säätiö / Varalan UrheiluopistoSIHTEERIAkira Ropo, YhteyspäällikköTampereen kaupppakamari

Mika Uusi-Pietilä, Toimitusjohtaja

Minutor Oy

VARAPUHEENJOHTAJA

Riku Granat, Toimitusjohtaja
Varala Säätiö / Varalan Urheiluopisto

SIHTEERI

Akira Ropo, Yhteyspäällikkö
Tampereen kaupppakamari