Työsuhteen ongelmatilanteet ja niihin puuttuminen (Striimi)

Torstaina 23.3.2023 klo 9.00 - 15.00, Striimi

Koulutuksessa käsitellään työsuhteen ongelmatilanteita monipuolisesta näkökulmasta. Käytännönläheisten vinkkien lisäksi saat useita työpaikan arjessa hyödynnettäviä malliasiakirjoja käyttöösi.

Koulutuksen jälkeen pystyt ratkaisemaan työelämässä esille tulevia työoikeudellisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi:

 • miten työsuhteen ehtojen muuttaminen tapahtuu
 • miten alisuoriutumiseen tulisi puuttua
 • miten etä- ja hybridityössä tulisi huomioida
 • miten voidaan puuttua toistuviin ja epäselvien sairauspoissaoloihin
 • miten tasapuolisen kohtelun velvoitetta sovelletaan
 • miten työsuhteen päättämissopimus kannattaa laatia

Ohjelma:

Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa

 • työntekijän lojaliteettivelvollisuus
 • kilpailevan toiminnan kielto ja lakimuutos
 • salassapitovelvollisuus
 • oikeus yhdenvertaiseen kohteluun
 • oikeus turvalliseen työympäristöön

Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet suhteessa työntekijöihin

 • työnjohto-oikeus ja työsopimuksen merkitys tähän
 • työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • työehtosopimuksen noudattaminen ja merkitys
 • työpaikan ohjeiden merkitys
 • käytäntöjen vakiintuminen osaksi työsuhteen ehtoja
 • sanktio työnjohto-oikeuden ylittämisestä

Yleisiä haastavia esimiestilanteita ja miten näihin tulisi puuttua käytännössä

 • etä- ja hybridityön johtaminen
 • työkyvyn alentumisen ennaltaehkäisy
 • poissaolot
 • yhteistyökyvyttömyys ja sopimaton käytös
 • häirintä
 • alisuoriutuminen
 • päihteiden väärinkäyttö
 • työsuhteen päättäminen ja sopimus sen vaihtoehtona


Asiantuntijana lakimies, OTM Alexa Kavasto, AK Law Oy
Jäsenhinta 590 euroa (+ alv), normaalihinta 786 euroa (+ alv)

Koulutukseen ilmoittaudutaan Kauppakamarikaupan kautta.