Työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen (Striimi)

Perjantaina 30.09.2022 klo 09.00 - 12.00, Striimi

Työhyvinvoinnin portaat -toimintamalli on väline työhyvinvoinnin ja työn tuloksellisuuden kokonaisvaltaiseen, kestävään kehittämiseen. Perustana ovat ihmisen perustarpeet: fysiologiset perustarpeet, turvallisuuden tarve, yhteisöllisyyden tarve, arvostuksen tarve ja itsensä toteuttamisen tarve. Hyvinvoinnin edellytyksenä on, että nämä tarpeet tyydyttyvät työssä ja elämässä. Myönteiset vaikutukset heijastuvat koko organisaatioon.

Koulutuksessa tutustutaan porras portaalta yksilön, yhteisön ja koko organisaation mahdollisuuksiin ja keinoihin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä. Päämääränä on, että työhyvinvointi nähdään työpaikalla osana jokapäiväistä toimintaa ja johtamista.

Ohjelma:

Työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen

  • Hyvinvoinnin käsite ja osa-alueet
  • Työhyvinvoinnin taustoja ja tilastoja
  • Työhyvinvoinnin portaat -malli ja sen soveltaminen
  • Työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen
  • Työhyvinvointisuunnitelma


Asiantuntijana Päivi Rauramo, Työturvallisuuskeskus
Jäsenhinta 540 euroa (+ alv), normaalihinta 720 euroa (+ alv)


Koulutukseen ilmoittaudutaan Kauppakamarikaupan kautta.