Turvaa liiketoimintasi oikeilla hinta- ja maksuehdoilla (Striimi)

Perjantaina 07.10.2022 klo 09.00 - 12.00, Striimi

Kustannuspaineiden, inflaation ja toimitushäiriöiden aikana tuotteiden hinnoittelu ja maksuehdot ovat keskeisessä asemassa yritystoiminnassa. Seminaarissa käsitellään kauppahinnan muodostumista, muutoksia sekä maksamista lainsäädännön ja tyypillisten sopimusinstrumenttien valossa. Esimerkkinä toimii elintarvikeala, johon elintarvikemarkkinalain uudet, pakottavat säännökset ovat tulleet voimaan.

Koulutuksessa käsitellään myös sopimushäiriötilanteita, kuten ylivoimaista estettä ja liikavaikeutta sekä keinoja kauppahinnan saamisen turvaamiseksi, kuten vakuuksia.

Koulutus sopii kaikille hinta- ja maksuehtojen perustietoja tarvitseville ja tietojaan päivittäville.

Ohjelma:

Lainsäädäntö ja lainvalinta yritysten välisissä hinta-, maksu- ja vakuusasioissa

 • kauppalait
 • oikeustoimilaki
 • laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista 30/2013
 • elintarvikemarkkinalaki

Hinnoittelu

 • hinnantarkistuslausekkeet
 • valuuttakurssien muutokset

Sopimushäiriötilanteet

 • ylivoimainen este
 • liikavaikeus

Maksuehdot

 • maksuaika
 • kauppahinnan maksu ja tavarantoimitus
 • reklamaatiot ja laskutus
 • kuittausoikeus

Viivästyskoron määräytyminen
Vakuudet
Omistuksenpidätysehdot
Takuut ja takaukset
​​​​​​​

Asiantuntijoina
Asianajaja, OTT Lauri Railas, Asianajotoimisto Railas Oy
Elintarvikemarkkinavaltuutettu, VT Olli Wikberg, Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto
Jäsenhinta 420 euroa (+ alv), normaalihinta 560 euroa (+ alv)

Koulutukseen ilmoittaudutaan Kauppakamarikaupan kautta.