Suuri Työsuhdepäivä (Striimi)

Tiistaina 5.3.2024 klo 9.00 - 15.30, Striimi

Kevään odotettu Suuri Työsuhdepäivä tarjoaa jälleen kerran kattavan ja ajankohtaisen tietopaketin keskeisistä työsuhteisiin liittyvistä teemoista. Koulutuksen vuosittain päivittyvä sisältö on hyödyllinen kaikille työsuhdeasioista vastaaville.

Ohjelma:

 • Neuvottelujärjestelmän kehittäminen ja työrauhan parantaminen
  • poliittisen ja tukilakko-oikeuden käyttöä rajoitetaan
 • Paikallisen sopimisen lisääminen
  • laajennetaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksia yrityksissä
 • Työllistämisen esteiden purkaminen
  • Henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen lieventäminen
  • Määräaikaisen työsopimuksen solmimisen perusteiden muuttaminen
  • Lomautusilmoitusaikojen lyhentäminen
  • Yhteistoimintalain soveltamisalarajan korottaminen
  • Sairausajan palkan omavastuupäivä
  • Takaisinottovelvoitetta koskevien velvoitteiden lieventäminen
 • Yhteistoimintalain velvoitteita ja viimeaikaista työoikeudellista oikeuskäytäntöä
 • Jatkuva vuoropuhelu työpaikoilla
  • Mistä asioista on käytävä vuoropuhelua?
  • Miten vuoropuhelu käytännössä toteutetaan työpaikalla?
  • Työyhteisön kehittämissuunnitelma vuoropuhelun apuvälineenä
 • Muutosneuvottelut
  • Työnjohto-oikeuden perusteella tehtäviä muutoksia koskevat neuvottelut
  • Työvoiman vähentämistä koskevat neuvottelut
  • Neuvotteluprosessin kulku ja muuta huomioitavaa
 • Oikeuskäytäntöä
 • Yhteistoimintalain velvoitteita ja viimeaikaista työoikeudellista oikeuskäytäntöä jatkuu
 • Palkka-avoimuus
  • työhönottoon liittyvät velvollisuudet
  • työnantajan tiedonantovelvollisuus
  • palkkaeroista raportointi
  • yhteinen palkka-arviointi
  • miten valmistautua


Asiantuntijoina
Johtava juristi Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
Juristi Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari
Juristi Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari

​​​​​​​Jäsenhinta 590 euroa (+ alv), normaalihinta 786 euroa (+ alv)

Koulutukseen ilmoittaudutaan Kauppakamarikaupan kautta.