Strategiaviestinnän tehokoulutus johdolle (Striimi)

Tiistaina 5.3.2024 klo 9.00 - 11.00, Striimi

Strategiat syntyvät ja elävät viestinnässä. Strategiaviestintää eli viestintää strategiasta tarvitaan niin strategiaa valmisteltaessa kuin valmiista strategiasta viestittäessä. Strategiaa tehdessä viestintää tarvitaan muun muassa yhteisen ymmärryksen rakentamiseen, strategisten tavoitteiden selkeään sanoittamiseen sekä keskeisten sidosryhmien osallistamiseen. Strategian valmistuttua viestintä on sen sijaan välttämätöntä strategian toimeenpanossa ja juurruttamisessa käytäntöön.

Strategiaviestinnän tehokoulutuksessa syvennät ymmärrystäsi vaikuttavasta strategiaviestinnästä ja saat konkreettisia ideoita, keinoja ja työkaluja suunnitelmallisen strategiaviestinnän kehittämiseen organisaatiossasi. Case-esimerkkien kautta kuulet myös parhaita käytänteitä muista organisaatioista.

Ohjelma:

 • Viestintä strategioiden mahdollistajana
  • Vaikuttavien strategioiden tekeminen ja toteuttaminen edellyttää aina viestintää. Miten viestintä tukee strategiatyötä sen eri vaiheissa?
 • Vaikuttavan strategiaviestinnän kulmakivet
  • Mitkä tekijät vaikuttavat strategiaviestinnän onnistumiseen? Mikä tekee strategiaviestinnästä vaikuttavaa?
 • Strategiaviestinnän tavoitteet, sidosryhmät ja vastuut
  • Strategian onnistuminen edellyttää suunnitelmallista viestintää. Miten asettaa strategiaviestinnälle mielekkäitä, mitattavia tavoitteita? Miten tunnistaa strategian kannalta olennaisimmat sidosryhmät? Miten sopia vastuista ja konkreettisista askeleista?
 • Strategiaviestinnän keinot
  • Kun strategiaviestinnän tavoitteet ovat kirkkaat, päästään miettimään strategiaviestinnän keinoja. Millaiset keinot ovat hyväksi havaittuja strategiaviestinnän eri vaiheissa?
 • Lopuksi – ja uuden aluksi
  • Case-esimerkki: miltä strategiaviestintäsuunnitelma voi konkreettisesti näyttää? Mistä ja miten aion aloittaa strategiaviestinnän kehittämisen omassa organisaatiossani?


Asiantuntijana FT, johtava viestintäkonsultti & viestintätieteiden dosentti Anne Laajalahti, Brunnen Communications Oy
​​​​​​​Jäsenhinta 450 euroa (+ alv), normaalihinta 600 euroa (+ alv)


Koulutukseen ilmoittaudutaan Kauppakamarikaupan kautta.