Rakentamisen tiedonantovelvollisuus ja tilaajavastuulaki (striimi)

Torstaina 27.1.2022 klo 8.30–15.30, striimi

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia yrityksiä, joissa tehdään uudisrakentamista, perusparantamista, korjausrakentamista sekä muutos-, laajennus- ja kunnossapitotöitä. Koulutuksessa saat tietoa siitä, mitä urakkatietojen ilmoitusmenettely käytännössä tarkoittaa ja mistä pitää antaa urakkatiedot.

Tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa.


Ohjelma:

 • Tilaajan urakkailmoitus
  • Urakkatietojen perusta sekä tietosisältö
  • Tietojen toimittamisen erilaiset tavat ja niiden soveltaminen
  • Miten ilmoitat Omaverossa
  • Alarajan soveltaminen eri tilanteissa
  • Tietojen korjaaminen ja korjausaika
 • Veronumero
  • Veronumero ja henkilötunnus verotoimistosta
   o veronumero ulkomaisissa tilanteissa
  • Veronumeron valvontavastuu ja julkinen veronumerorekisteri
  • Veronumero Omaverossa
  • Veronumeron laajentuminen telakka-alueelle
 • Työntekijäilmoitus
  • Työntekijätietojen perusta ja uusi tietosisältö
  • Miten ilmoitat Omaverossa
  • Päätoteuttajan ja työnantajien roolit sekä vastuut
  • Tietojen korjaaminen ja korjausaika
 • Kotitalouden ilmoitusmenettely
  • Rakentamisilmoitukset tiedot ja antamisajankohta
 • Laiminlyöntimaksut
 • Tilannekatsaus
  • havaintoja ja kokemuksia ilmoittamisesta
 • Tilaajavastuulaki
  • Tilaajavastuulain tavoitteet ja tarkoitus
  • Tilaajan selvitysvelvollisuus ja sen sisältö
  • Tilaajavastuulain rajaukset
  • Laiminlyöntimaksu ja oikeuskäytäntöä

Asiantuntijana Ylitarkastaja Pirkko Vuori, Verohallinto


Jäsenhinta 490 euroa (+ alv), normaalihinta 690 euroa (+ alv)

Koulutukseen ilmoittaudutaan Kauppakamarikaupan kautta.