Palkanlaskijan päivä (Striimi)

Torstaina 27.05.2021, klo 08.50 - 15.30, Striimi

Palkanlaskijan päivässä kuulet ajankohtaisista lakiuudistuksista ja palkanlaskennassa esiin tulevista kysymyksistä. Koulutuksessa aiheita käsitellään palkanlaskennan näkökulmasta.


Ohjelma:

Ajankohtaisia lakiuudistuksia

 • korvaus kilpailukieltosopimuksesta
 • luontoisedut

Oikeuskäytäntöä

 • sairausajan palkka
 • henkilökuntaedut

Lomauttamiseen ja työsuhteen päättymiseen liittyviä kysymyksiä

 • luontoisedut
 • työnantajan konkurssi
 • irtisanomisajan palkka


Loman ansainta erilaisten poissaolojen ajalta

 • karanteeniaika ja omaehtoinen karanteeniaika
 • lomautus ja osa-aikalomautus
 • sairauspoissaolot ja lisävapaapäivät
 • päällekkäiset poissaolot

Loman antaminen

 • lomautuksen tai muun poissaolon aikana
 • irtisanomisaikana
 • loman siirtämisen takarajat
  • sopimalla – työnantajan määräyksellä
 • osa-aikaisen vuosiloman antaminen
 • säästövapaa

Lomapalkka

 • lomautuksen vaikutus lomapalkkaan
 • lomapalkan laskenta palkkaustavan tai työajan muuttuessa
 • lomakorvaus työsuhteen päättyessä
 • lomarahan maksaminen ja vaihtaminen vapaaksi
 • vuosilomaetuudet palkanlaskennassa
  • ennakonpidätys ja vakuutusmaksut
  • vaikutus työttömyysetuuksiin

Asiantuntijoina

Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

Jäsenhinta 490 euroa (+ alv), normaalihinta 690 euroa (+ alv)


Koulutukseen ilmoittaudutaan Kauppakamarikaupan kautta.