Osakeyhtiön veroilmoitus 2020 (Striimi)

Perjantaina 12.02.2021, klo 08.45 - 12.00, Striimi

Veroilmoituksen laatimiseen ei kannata suhtautua kevyesti. Täyttämällä veroilmoituksen oikein vältät puutteiden aiheuttamat turhat selvitykset, tarpeettomat veronkorotukset ja verotuksen oikaisut yhtiön vahingoksi.

Koulutuksessa käydään tiiviissä muodossa käytännönläheisen esimerkin avulla veroilmoituslomakkeen täyttäminen kohta kohdalta.

Ohjelma:

Osakeyhtiön verotuksen pääperiaatteet

 • Tulolähdejaosta luopuminen ja sen vaikutukset
 • Ennakkoverot ja verotuspäätös edelliseltä vuodelta
 • Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut
 • Verottomat tuotot
Miten täytän osakeyhtiön pääverolomakkeen 6 B ja keskeiset liitelomakkeet
 • Osakkeenomistajia koskevat tiedot, suoritukset ja osakaslainat
 • Osakaskohtaiset tiedot nettovarallisuuteen vaikuttavista eristä
  • Osakastiedoista tehtävät erilliset ilmoitukset
 • Varojenjako ja osakepääoman muutokset sekä omat osakkeet
  • Milloin päätös on tehty ja milloin varat ovat nostettavissa – yleisimmät virheet, joilla on ratkaiseva merkitys osakkaan verotukseen
 • Elinkeinotoiminnan tuotot ja yleisimmät liitelomakkeet
  • Käyttöomaisuusosakkeiden luovutus- ja purkuvoitot (lomakkeet 71A ja/tai 71B)
  • Saadut osingot ja ylijäämät (lomake 73)
 • Elinkeinotoiminnan kulut ja yleisimmät liitelomakkeet
  • Poistot (lomake 62)
  • Poistoerot ja hyllypoistot (lomake 12A)
  • Käyttöomaisuuden arvonalentumiset
  • Käyttöomaisuusosakkeiden luovutus- ja purkutappiot (lomakkeet 71A ja/tai 71B)
  • Konsernituki ja saamisten arvonalentumiset (lomake 65)
  • Muun omaisuuden luovutustappiot ja arvonalentumiset (lomake 71B)
 • Varallisuuslaskelma
  • Missä kohdin varallisuusarvot voivat poiketa kirjanpitoarvoista?
  • Kiinteistöt (lomake 18)
  • Käyttöomaisuusarvopaperit (lomake 8A)
  • Rahoitusomaisuusarvopaperit (lomake 8A)
  • Muut omaisuus ja liitelomakkeet
  • Nettovarallisuus
  • Tilintarkastusta koskevat tiedot
  • Omistusosuuksien muutokset ja vaikutukset tappioiden vähentämiseen
  • 7A Erittely henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta

Muuta huomioitavaa

 • Veroilmoituksen toimittaminen sähköisesti ja tarvittavat liitteet
 • Verotuspäätöksen tarkistaminen
 • Oikaisumenettely ja luottamuksen suoja


Asiantuntijana KLT, MBA, KHT-tilintarkastaja Jukka Hämäläinen, CountMaster

Jäsenhinta 395 euroa (+ alv), normaalihinta 495 euroa (+ alv)

Koulutukseen ilmoittaudutaan Kauppakamarikaupan kautta.