Miten vastuullisuus voidaan valjastaa uusiutumisen ja kasvun moottoriksi? (Striimi)

Tiistaina 28.3.2023 klo 9.00 - 12.00, Striimi

Vastuullisuus on kymmenessä vuodessa muuttuneet nice-to-have -puheesta välttämättömäksi, kaikkia toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä koskevaksi kannattavan ja kestävän liiketoiminnan perusedellytykseksi. Parhaat yritykset ovat jo osanneet ottaa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uusiutumisen ja kasvun moottoriksi. Vastuullisuus vaatii kannanottoja ja pitkäjänteistä sitoutumista omistajilta, hallitukselta ja ylimmältä johdolta. Palkintona on parantunut kilpailukyky, kohonnut asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys sekä yrityksen positiivinen maine ja arvonnousu.

Valmennus on tarkoitettu yritysten omistajille, johdolle, esimiehille ja asiantuntijoille sekä kaikille niille, joita kiinnostaa yritys- ja yhteiskuntavastuu sekä vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan mukanaan tuoma maineen nousu. Valmennus sopii myös julkisyhteisöille ja järjestöille, jotka haluavat kasvattaa oman organisaation vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Ohjelma:

  • Vastuullisuus – kenen vastuulla ja miten?
  • Mikä on vastuullisuuden rooli yrityksen arvonluonnissa?
  • Miten vastuullisuudesta voidaan tehdä kilpailuetu?
  • Miten kestävällä ja vastuullisella johtamisella luodaan hyvinvointia, tuottavuutta ja vaikuttavuutta?
  • Turvallisuus ja kyberturvallisuus bisneksen mahdollistajana
  • Vastuullisuuden ja maineen liitto
  • Yhteiskunnallinen yritys – hyvää bisnestä ja hyviä tekoja yhteiskuntaan


Asiantuntijoina VT, HHJ-PJ, Business Coach Katri Sipilä ja puheenjohtaja, partneri, yritysvalmentaja ja johdon sparraaja Aija Bärlund, Deve Partners
Jäsenhinta 450 euroa (+ alv), normaalihinta 600 euroa (+ alv)

Koulutukseen ilmoittaudutaan Kauppakamarikaupan kautta.