Mikä on kauppakamari

Kauppakamarit ovat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistäviä alueellisia organisaatioita. Suomessa toimii 19 kauppakamaria. Ne edustavat kaiken kokoisia yrityksiä kaikilta toimialoilta.

Valtakunnallisena katto-organisaationa toimii Keskuskauppakamari, mutta kaikki 19 kauppakamaria ovat itsenäisiä ja toteuttavat edunvalvontatyötänsä omista ja alueidensa lähtökohdista. Kauppakamarit edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta. Kauppakamarit tarjoavat myös koulutusta, lakiasiainneuvontaa ja kansainvälistymispalveluja sekä verkostoitumismahdollisuuksia yrityksille. Useimmat kauppakamarit julkaisevat toiminta-alueensa talouteen liittyvää materiaalia ja tilastoja.

Kauppakamareiden toiminta perustuu kauppakamarilakiin (2002/878).Kauppakamareille laissa osoitettuja julkisia tehtäviä on ulkomaankaupan asiakirjojen myöntäminen. Virallisia, kauppakamarilain mukaisia Keskuskauppakamarin jäsenenä olevia kauppakamareita on 19. Suomessa on myös erilaisia teemoja painottavia yhdistyksiä, kuten esimerkiksi Suomalais-Venäläinen kauppakamari tai Nuorkauppakamari, jotka eivät ole virallisia kauppakamareita.