Lausunnot ja kannanotot

Tampereen kauppakamari on itsenäisesti toimiva, koko Pirkanmaan etuja ajava organisaatio. Keskeisimpiä edunvalvonnan työkaluja ovat valiokuntatyöskentely sekä erilaiset selvitykset ja julkaisut. Kauppakamari on myös aktiivisesti mukana elinkeinoelämän edustajana ja asiantuntijana erilaisissa yhteisöissä ja yhteistyöryhmissä. Osana yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa tai itsenäisesti Tampereen kauppakamari julkistaa lausuntoja ja kannanottoja.


Lausunnot ja kannanotot 2014 - 2016


Kauppakamarien lausunto tullin aukioloajoista 28.1.2016 (78 kB)

Kannanotto Tampereen keskustan kehittämisestä (86 kB)

Tampereen kauppakamarin lausunto pysäköintipolitiikasta 2015 (168 kB)

Kommentteja Maakuntakaava 2040 -maankäyttövaihtoehtoihin (89 kB)

Lausunto Tampereen raitiotien yleissuunnitelmasta (92 kB)

Lausunto Hämeenkadun yleissuunnitelmasta (84 kB)


Lausunnot ja kannanotot 2012 - 2013


Pirkanmaan elämystalouden strategia 2013-2015 (916 kB)

Lausunto Tampereen kaupunkistrategian luonnoksesta (69 kB)

Kannanotto Rantaväylän tunnelihankkeesta (197 kB)

Lausunto Tampereen keskustan pysäköintimaksuista (67 kB)

Tampereen kauppakamarin lausunto rakennusjärjestysluonnoksesta (60 kB)

Pirkanmaan koulutuskonsernin ja Tampereen ammatillisen oppilaitoksen yhdistyminen 2012 (31 kB)