Laki- ja verovaliokunta

Valiokunnan tehtävänä on seurata ja kehittää elin­keino­elämää säätele­vää lainsäädäntöä ja tehdä aloitteita mahdollisten epä­kohtien korjaamisek­si, antaa lausun­toja lakiehdotuksista sekä tiedottaa elinkeinoelämää sääte­levässä lainsäädännössä tapah­tuvis­ta muutoksista.


Anne Launis, Aluejohtaja, PartnerPricewaterhouseCoopers OyVARAPUHEENJOHTAJAMika Miesmäki, PartnerAsianajotoimisto Applex OySIHTEERIMinni Rimpioja, PalvelupäällikköTampereen kauppakamari

Anne Launis, Aluejohtaja, Partner
PricewaterhouseCoopers Oy

VARAPUHEENJOHTAJA

Mika Miesmäki, Partner
Asianajotoimisto Applex Oy

SIHTEERI

Minni Rimpioja, Palvelupäällikkö
Tampereen kauppakamari