Kirjanpidon jatkokurssi (Striimi)

Keskiviikkona 20.-21.10.2021, klo 09.00 - 15.30, Striimi

Työnantajalla on oikeus odottaa työntekijöiltä positiivista asennetta työhön, tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Alisuoriutuminen on silti työpaikoilla hyvin yleisesti vastaan tuleva ongelmatilanne.

Koulutuksessa saat vastauksen muun ohella seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, jos työntekijä alisuoriutuu?
 • Miten alisuoriutuvaa työntekijää tulisi johtaa?
 • Entä milloin alisuoriutuminen muodostaa irtisanomisperusteen?


Ohjelma:


1. päivä

 • Tilinpäätösperiaatteet
  • oikeat ja riittävät tiedot
  • yleiset periaatteet
  • suoriteperusteisuus
 • Kilan yleisohjeet
  • tuloslaskelman ja taseen esittäminen
  • toimintakertomuksen laatiminen
  • rahoituslaskelman laatiminen
  • suunnitelman mukaiset poistot
  • laskennalliset verovelat ja saamiset
 • Tuloslaskelman erät
  • liikevaihto
  • liiketoiminnan muut tuotot
  • liiketoiminnan kulut
  • rahoitustuotot ja –kulut
  • satunnaiset erät
  • tilinpäätössiirrot
  • välittömät verot
 • Poistot
  • alle kolmen vuoden kalusto
  • poistosuunnitelma
  • EVL-poistot
  • pienen kirjanpitovelvollisen poistot
 • Tase-erät
  • pysyvät vastaavat
  • vaihtuvat vastaavat
  • oma pääoma
  • vieras pääoma
  • varaukset
  • poistoerot

2. päivä

 • Käytännön tilinpäätöstyöskentely
  • tilien täsmäytys ja tarvittavat vahvistukset
  • tilierittelyt
  • jaksotukset
  • poistot
  • kurssierot
 • Tuloverot
  • verotettavan tulon laskelma
 • Tilinpäätös
  • laatimisaika
  • tilinpäätöksen sisältö
  • tilinpäätösharjoitus
 • Toimintakertomus
  • pienen kirjanpitovelvollisen helpotukset
 • Liitetiedot
  • liitetietojen ryhmittely
  • pienen kirjanpitovelvollisen helpotukset
 • Rahoituslaskelma
  • laatimisvelvollisuus
 • Konsernitilinpäätös
  • laatimisvelvollisuus
 • Tilintarkastus
  • ketä tilintarkastusvelvollisuus koskee?
 • Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti

Asiantuntijana kirjanpidon asiantuntija Teija Kerbs, Helsingin seudun kauppakamari


Jäsenhinta 750 euroa (+ alv), normaalihinta 950 euroa (+ alv)

Koulutukseen ilmoittaudutaan Kauppakamarikaupan kautta.