Kaupan valiokunta

Kaupan valiokunta toimii kauppakamarin asiantuntijavaliokuntana kaupan toimialaa koskevissa kysymyksissä. Se edistää ja luo edellytyksiä terveen markkinatalouden mukaiselle toiminnalle omalla toimialallaan sekä antaa lausuntoja ja tekee aloitteita toiminta-alueeseensa liittyvissä asioissa.


Sanna Elonheimo-Hietala, Kauppias
Rautamesta Oy/K-rauta Lielahti

VARAPUHEENJOHTAJA

Vesa Haapalahti, Tavaratalojohtaja
IKEA Oy

SIHTEERI

Markus Sjölund, Apulaisjohtaja
Tampereen kauppakamari