Kassavirtalaskelman idea (Striimi)

Perjantaina 12.03.2021, klo 09.15 - 12.30 , Striimi

Kassavirta on yrityksen suoriteprosessin peilikuva ja kassavirtalaskenta on kustannustehokas ja tarkka laskentamenetelmä. Sen avulla on saatavissa tarkka kokonaiskuva yrityksen toiminnasta.

Tässä koulutuksessa saat tiedot siitä, miten voit tehostaa myyntitoimintoja ja miten ohjaat yrityksen resurssitarpeiden suunnittelua kassavirtalaskelman avulla.

Ohjelma:

  • Rahoituslaskelman ja kassavirtalaskelman rakenne ja erilaisia malleja
  • Rahoituslaskelman ja kirjanpidon välinen yhteys
  • Yrityksen maksuvalmiuden arviointi kassavirtalaskelman avulla vs. taseen tunnuslukujen kautta
  • Kassavirtalaskelman hyödyntäminen yrityksen operatiivisessa johtamisessa
  • Kassavarojen lisääminen tehokkaalla taseen johtamisella

Asiantuntijana KTT, DI Toivo Koski, TulosAkatemia Oy

Jäsenhinta 395 euroa (+ alv), normaalihinta 495 euroa (+ alv)

Koulutukseen ilmoittaudutaan Kauppakamarikaupan kautta.