Johtoryhmätyön valmennus (Striimi)

Torstaina 9.2.2023 klo 9.00-16.00, Striimi

Johtoryhmävalmennuksessa osallistujat saavat monipuolisen ymmärryksen ja käytännönläheisiä työkaluja johtoryhmän jäsenenä toimimiseen ja johtoryhmän yhteistyön ja tuloksellisuuden tehostamiseen.

Päivän aikana tarkastellaan johtoryhmän perustehtävän, roolien ja kokoussisältöjen lisäksi johtoryhmän dynamiikkaa – luottamusta, konfliktien käsittelyä ja vastuunottoa – ja johtoryhmän vastuulla olevia systeemipäätöksiä, kuten johtamisjärjestelmän ja kyvykkyyksien kehittämistä.

Ohjelma:

 • Johtoryhmän perustehtävä, roolit ja kokoussisällöt
  • Johtoryhmän perustehtävän ja roolien sisäistäminen on työtapojen valinnan ja työn priorisoinnin lähtökohta: Miten johtoryhmän työ järjestetään niin, että johtamisen eri näkökulmat tulevat käsitellyksi ja jokaisen johtoryhmäläisen osallisuus ja panos varmistetaan?
 • Johtamisjärjestelmä koko organisaation käytössä
  • Yhteiset järjestelmäpäätökset ovat tavallisesti johtoryhmän vastuulla, ja niistä keskeisin on johtamisjärjestelmä. Laadukas johtamisjärjestelmä on edellytys johtamisen vaikuttavuudelle.
  • Johtoryhmän vastuu jatkuu myös johtamisjärjestelmän soveltamiseen: Miten järjestelmää sovelletaan johtoryhmäläisten omissa tiimeissä ja kaikilla organisaatiotasoilla?
 • Organisaation kyvykkyydet
  • Kyvykkyydet ovat strategian toteutumisen ytimessä, ja johtoryhmällä on niiden kehittämisessä avainasema.
  • Miten kyvykkyyksien strategialähtöinen kehittäminen järjestetään niin, että koko organisaatio pääsee liikkeelle?
 • Suorituksen johtaminen
  • Tulostavoitteet osataan määrittää koko organisaatiolle, ja ne osataan pilkkoa vastuualueittain kohtalaisen hyvin. Johtoryhmätasolla tuloksista osataan tavallisesti johtaa toimintatavoitteet, mutta mitä alemmas organisaatiossa mennään, sitä hämärämmäksi käytännön toiminnan ja suorituksen johtaminen tulee. Asia vaikeutuu edelleen muutosvauhdin kasvaessa.
  • Miten johtoryhmä voi näyttää esimerkkiä ja tukea organisaatiota suorituksen johtamisessa?
 • Yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut johtoryhmä
  • Johtoryhmä – aivan kuin muutkin tiimit – pääsee jatkuvaan huippusuoriutumiseen silloin, kun tiimin sisäiset konfliktitilanteet osataan käsitellä oikein ja johtoryhmäläiset luottavat toisiinsa aidosti.
  • Kaikissa yhteisöissä, niin myös johtoryhmissä, on jännitteitä, jotka helposti jäävät pinnan alle. Miten varmistetaan se, että meidän johtoryhmämme käsittelee luottamukseen ja näkemyseroihin liittyvät asiat kypsästi ja eteenpäin vievästi?


Asiantuntijoina Johdon konsultti, valmentaja Eerik Lundmark ja Johtamisen konsultti, valmentaja, Business Coach Jukka Mannermaa, Novetos Oy

Jäsenhinta 590 euroa (+ alv), normaalihinta 790 euroa (+ alv)


Koulutukseen ilmoittaudutaan Kauppakamarikaupan kautta.