ICT-valiokunta

ICT-valiokunta toimii informaatio- ja viestintäalan yritysten/yhteisöjen elinkeinopoliittisena edunvalvojana Pirkanmaalla. Valiokunnan tehtävänä on:

  • vaikuttaminen alan kehittymiseen
  • alan osaamisen ja vahvuuksien tunnetuksi tekeminen
  • toimivan yhteistyön aikaansaaminen alueen yritysten, julkisen sektorin ja oppilaitosten kanssa

Timo Väliharju, Pääomistaja
Mindpolis Group Oy

VARAPUHEENJOHTAJA

Pertti Aimonen, Toimitusjohtaja
OptoFidelity Oy

SIHTEERI

Peer Haataja, Johtaja
Tampereen kauppakamari