Huhtikuun kauppakamariaamiainen: Itseohjautuva organisaatio – Utopia vai tulevaisuuden menestyksen edellytys?

Tervetuloa verkostoitumaan huhtikuun kauppakamariaamiaiselle!
Perjantaina 12.4. klo 8:30 - 11:00, Särkänniemi, Kahvila von Guggelböö

Maailma on muuttunut. Globalisaatio, tiedon valtava määrä, muutosvauhdin kiihtyminen, ennustettavuuden heikkeneminen, asiakasodotusten tason nousu ja työntekijöiden odotukset työelämää kohtaan vaikuttavat kaikkiin organisaatioihin ja kaikkien meidän töihimme. Muutos asettaa uusia vaatimuksia menestyvän organisaation johtamiselle ja organisoitumiselle. Tarvitaan johtamista ja organisoitumista, jossa yhteisen tekemisen perusta on organisaation tarkoitus ja yhteinen ymmärrys menestyksestä. Resursseja on käytettävä joustavasti ja ketterästi ja tehokkuus tulee varmistaa aiempaa kevyemmillä rakenteilla, yhteisillä pelisäännöillä, prosesseilla ja alustoilla. Johtaminen on suunnan luomista ja sosiaalisena arkkitehtina toimimista. Kehittyminen ja uudistuminen on jatkuvaa sekä on kykyä hyödyntää eteen tulevia tilaisuuksia.

Näihin johtamisen ja organisoitumisen vaateisiin vastaa Itseohjautuva organisaatio. Itseohjautuvuus tulee rakentaa määrätietoisesti organisaation tarpeen ja kyvykkyyksien mukaan. Tule kuulemaan, miten rakentaa tekemistä, jolla tuotetaan liiketoiminnallista menestystä vastaten tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Ohjelma:

8.30-9.00Aamupala
9.00-9.15
Alkusanat ja esittelyt, Särkänniemen yrityspalvelujen esittely
9.30-11.00
  • Uskomukset itseohjautuvasta organisaatiosta
  • Johtamisen ja organisoitumisen muutos
  • Itseohjautuvuuden tasot
  • Vaikutukset yksilöön ja organisaation
  • Itseohjautuvan organisaation rakentamisen elementit
  • Case-esimerkkejä itseohjautuvista organisaatioista
11.00Tilaisuuden päätös


Esittelijät: Mira Pitkäranta ja Marianne Kukko, Lygge Oy

Tilaisuus on maksuton - ilmoittautumiset kerätään tarjoiluja varten

Mira Pitkäranta, KTM
Miralla on lähes 20 vuoden kokemus organisaatioiden kehittämisen ja henkilöstöjohtamisen tehtävistä. Hän on toiminut M&A-hankkeissa sekä johtanut yrityksen johtamisen muutosta itseohjautuvaksi. Mira on toiminut johtoryhmissä ja kehittänyt johtoryhmiä ja erilaisia tiimejä. Hän on rakentanut kansainvälisiä HR-platformeja. Miralla on kokemus ja osaaminen myös työsuhdekysymyksissä.

Marianne Kukko, FT, KTM
Mariannella on lähes 20 vuoden kokemus organisaatioiden kehittämistehtävistä. Hän on vetänyt fuusioita sekä muutos- ja uudistamishankkeita erilaisissa organisaatioissa. Marianne on toiminut johtoryhmissä, jäsenenä ja puheenjohtajana. Hän omaa myös pitkän kokemuksen julkisorganisaatioista ja niiden toiminnan kehittämisestä. Mariannella on vahva tutkimustausta erityisesti kasvuyritysten tietojohtamisesta, osaamisen johtamisesta sekä ihmisen oppimisesta.