Esimiespäivät 2021

Keskiviikkona 8.-9.9.2021, klo 08.30 - 15.45

Kauppakamarin vuotuisilla Esimiespäivillä päivität tietosi keskeisimmistä työsuhdeasioista ja saat uusia näkökulmia johtamisen tueksi. Esimiespäivät sisältää kaksi koulutuspäivää.

Tämä koulutus kuuluu johtamisen sertifikaattin. Suoritettuasi kokonaisuuden saat kauppakamarin myöntämän todistuksen.

Esimiespäivillä saat vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin:

 • Kuinka onnistua esimiehen vaativassa tehtävässä?
 • Mitkä ovat työyhteisön kantavat rakenteet ja millainen on esimiehen rooli työyhteisössä?
 • Miten ratkaistaan tyypillisiä ongelmatilanteita työyhteisössä ja annetaan rakentavaa palautetta?
 • Mitä tarkoittaa käytännössä käyttää työnjohto- eli direktio-oikeutta työnantajan edustajana?
 • Miten toimitaan, jos työntekijä ei noudata työaikaa tai laiminlyö työvelvoitetta?


Ohjelma:

Esimies on juridisessa mielessä työnantajan edustaja
 • työnjohto- eli direktio-oikeuden käyttäminen työnantajan edustajana
 • tasapuolinen kohtelu ja syrjintä
 • työturvallisuus ja työsuojelu

Työsuhteen ehtojen määräytyminen
 • työsuhteen keskeiset ehdot ja niistä sopiminen
 • työehtosopimukset

Oikeudet ja velvollisuudet erilaisten vapaiden yhteydessä
 • vuosiloman antaminen
 • perhevapaiden käyttö
 • sairauspoissaoloihin liittyvät ongelmatilanteet

Työntekijän käytökseen liittyvät ongelmatilanteet
 • sopimaton käytös
 • ohjeiden vastainen menettely
 • työvelvoitteen laiminlyönti
 • luvattomat poissaolot

Työsuhteen päättäminen työntekijästä johtuvista syistä
 • koeaikapurku, työsuhteen purkaminen, raukeaminen ja purkautuneena käsitteleminen
 • irtisanomismenettely ja varoituskäytäntö

2. päivä

Esimiestyön peruspilarit
 • miksi töissä ollaan?
 • kun henkilökemiat eivät toimi
 • mistä syntyy hyvä työilmapiiri ja työmotivaatio?
 • mikä auttaa jaksamaan ja viihtymään työssä?

Johtamisen korostuva merkitys
 • kadonnutta johtajuutta etsimässä
 • työyhteisön kantavat rakenteet
 • muutosten johtamisen kulmakivet

Työyhteisön tyypilliset ongelmatilanteet
 • yksilöongelmat
 • yhteisölliset ongelmat
 • ongelmien käsittely ja rakentava palaute


Työyhteisön käyttäytymisen lainalaisuudet

 • ongelmakierteestä onnistumiskierteeseen
 • esimiehen rooli ja tuki työyhteisön dynamiikassa

Asiantuntijana

Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

Psykologian lisensiaatti, TM, organisaatiopsykologi Pekka Järvinen, Organisaatiokonsultointi Praxis Oy


Jäsenhinta 850 euroa (+ alv), normaalihinta 1050 euroa (+ alv)


Koulutukseen ilmoittaudutaan Kauppakamarikaupan kautta.