TOP-vientimaat lokakuussa: Kiina, Saudi-Arabia ja Turkki

Kokonaisuudessa vienti Suomesta Euroopan unionin ulkopuolelle on ollut noususuhdanteessa kaksi viime vuotta. Kuitenkin kuukausittain varsinkin Pirkanmaan alueella on hajontaa, kun vertaa vuotta 2018 vuoteen 2017. Lokakuuhun mennessä vuosi 2018 näyttää viennin kannalta hyvältä.

Lue lisää


Teollisuus on maakunnan suurin veronmaksaja palkkojen, arvonlisäveron, ennakonpidätyksen, yhteisöveron, työttömyysvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun perusteella.

Yritysten tilittämät verot kasvavat Pirkanmaalla

Vuosien 2015 ja 2016 välillä yhteisöveron tuotto Pirkanmaalla kasvoi monilla toimialoilla, keskimäärin yli viidenneksen. Suurimmasta verokertymästä vastaavat teollisuuden ja kaupan alan yritykset.

Lue lisää


Pirkanmaan turvallisuusklusterin tavoitteena on vastata erilaisiin turvallisuushaasteisiin yhteistyön avulla. Yhteistyön tiivistämisestä sopivat lokakuussa muun muassa Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen (selin), Pirkanmaan liiton hallintojohtaja Petri Pikkuaho, Johtamiskorkeakoulun dekaani Antti Lönnqvist, Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso ja Business Tampereen toimitusjohtaja Harri Airaksinen. Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto

Pirkanmaan turvallisuusklusteri vahvistuu

Tampereen yliopisto, Pirkanmaan liitto, Tampereen kauppakamari, Business Tampere ja Tampereen kaupunki vahvistavat yhteistyötään Pirkanmaan turvallisuusklusterissa. Verkostoa tiivistetään erityisesti yliopiston ja tutkimusyhteisön sekä elinkeinoelämän, viranomaisten ja järjestöjen välillä.

Lue lisää


​​​


Stressinhallinnan keinoja on paljon hengitysharjoituksista metsäkävelyihin.Tärkein on kuitenkin riittävä uni ja lepo suhteessa päivänaikaiseen kuormitukseen. Erityisen tärkeää on tasapainon saavuttaminen joka päivä. – Jospa eläisit tasapainoista elämää? Miksi tuhlata lomia palautumiseen, kun voisi palautua joka päivä? ehdottavat stressinhallinnan ammattilaiset Miia Huitti (vas.) ja Henna Salonius.

Palaudu päivittäin!

Onko hyvä vai huono tieto, että noin puolet työikäisistä palautuu riittävästi? Miia Huitti ja Henna Salonius katsovat hetken toisiinsa. – Kyllä se on huono asia.
Stressinhallinnan asiantuntijat kertovat kauppakamarin koulutuksessa 15. marraskuuta, mitä stressi oikeastaan on ja miksi palautuminen on niin tärkeää – oli stressi sitten negatiivista tai positiivista.

Lue lisää


Talouskasvua lisää ja päärata kuntoon!

Pääradan suunnittelu tulisi aloittaa jo loppuvuonna Tampere–Riihimäki-väliltä.

Lue lisää


Tulevaisuuden huippuosaajien perässä

InnoEvent Tampere tulee taas! Marraskuun alussa yli 700 opiskelijaa eri koulutusohjelmista tuottaa ratkaisuja toimeksiantajien liiketoimintaan liittyviin aitoihin ongelmiin tai kysymyksiin.

Lue lisää