Sivupersoona on Pirkanmaan Vuoden työnantaja 2020

Viittomakielen tulkkauspalveluita, puheterapiaa ja kuntoutusta kommunikaation erityisryhmille tarjoava Sivupersoona Oy on valittu Pirkanmaan Vuoden työnantajaksi 2020.

Lue lisää

Ennätysmäärä uusia välimiesmenettelyitä vuonna 2020

Keskuskauppakamarin välimieslautakuntaan tuli vuonna 2020 ennätykselliset 101 uutta hakemusta välimiesmenettelyn aloittamiseksi. Vuonna 2019 hakemuksia oli 67, ja aikaisempi ennätysmäärä oli 80 hakemusta vuodessa.

Lue lisää

Yritysten verotukseen
muutoksia vuodenvaihteessa

Yritysten verotukseen tulee vuodenvaihteessa useita muutoksia, muun muassa Suomen oikeuteen verottaa ulkomaisia yrityksiä ja listaamattomien yhtiöiden henkilöstöantiin. Myös tietosuojaa koskevat tulkinnat muuttuvat, kerrotaan Keskuskauppakamarin juridiikkakatsauksessa.

Lue lisää


​​​


Yritysoikeuden lahjoitusprofessuuri vahvistaa Tampereen roolia hallitustyön kehittämisessä

KTT Janne Ruohonen on valittu Tampereen yliopiston yritysoikeuden tenure track -professuuriin, jonka alana ovat erityisesti yritysten hallitustyöskentely ja kuntayhtiöt. Tammikuun alussa tehtävässä aloittaneen Ruohosen tutkimusalueita ovat yhtiöoikeus, kuntayhtiöt ja tilintarkastusoikeus.
Professuurin teemat ovat keskeisiä käytännön yrityselämän kannalta, ja se kasvattaa entisestään Tampereen vahvaa asemaa hallitustyön kehittämisessä ja tutkimuksessa.

Lue lisää


Rokotuksia pikaisesti myös yritysten henkilöstölle

Ikä ja sairaudet ovat rokotusten priorisointikriteereinä relevantteja, mutta olisiko syytä miettiä vielä muita kriteerejä, joilla turvataan yhteiskunnan toipuminen?

Lue lisää


Arkkitehti saa paikan!

Arkkitehtien puute aiheuttaa kasvuhaasteita pk-yrityksille, kiinteistöjen kehittäjille ja asiakkaille yleisesti.

Lue lisää