TAMPEREEN KAUPPAKAMARI

Olemme Pirkanmaalla toimiva elinkeinoelämän edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Edistämme Pirkanmaalla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, kuten mm. yrittäjyyttä ja kansainvälistymistä. Valvomme elinkeinoelämän etuja olemalla tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Järjestämme mm. verkostoitumistapahtumia ja koulutuksia sekä tarjoamme muita liiketoimintaan liittyviä palveluita. Meillä on jäsenenä yli 2000 erikokoista ja eri toimialoja edustavaa yritystä sekä yhteisöä. Kauppakamarin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja rahoitamme toimintamme jäsenmaksuilla sekä erilaisilla palveluilla.

Lue lisää jäsenyydestä.Tilastojen mukaan valtaosa oppisopimuskoulutettavista on ammatillisen peruskoulutuksen saaneita, työelämässä jo olevia aikuisia. Nuoret ovat vahvasti aliedustettuja, vaikka oppisopimuskoulutus olisi monelle loistava tapa hankkia osaamista.

Uusi oppisopimustuki helpottaisi yritysten työvoimapulaa

Keskuskauppakamari ehdottaa uutta, yrityksille suoraan suunnattavaa oppisopimustukea, joka pienenisi porrastetusti oppisopimuskoulutettavan osaamisen karttuessa.

Lue lisää

Yritysten näkymät ovat keskimäärin jopa parantuneet maaliskuussa tehtyyn kauppakamarikyselyyn verrattuna. Arviot kuitenkin vaihtelevat toimialoittain. Rakennusalalla tunnelmat ovat muita pessimistisemmät, palvelualoilla koetaan uutta nousua koronan jälkeen.

Kauppakamarikysely: Kaksijakoisissa tunnelmissa kohti kesää

Ukrainan sota nostaa yritysten kustannuksia ja heikentää kannattavuutta. Tunnelmat ovat silti säilyneet keskimäärin kohtalaisen vireinä, selviää kauppakamarien jäsenyrityksille kesäkuun alussa tehdystä talouskyselystä.

Lue lisää


​​​


YK:n entinen pääsihteeri Ban Ki-moon avasi Tampere Conversations 2022 -tapahtuman. Hän osallistui tapahtuman jälkeisenä viikonloppuna järjestettyyn Tampereen yliopiston tohtoripromootioon, jossa hänet vihittiin kunniatohtoriksi.

Tampere Conversations 2022 onnistui hyvin, jatkoa seuraa vuonna 2024

Ensi kertaa järjestetty Tampere Conversations -tapahtuma sai hyvän vastaanoton ja osallistujien kiitokset ajankohtaisista ja ajatuksia herättävistä esityksistä. Tapahtuma on tarkoitus järjestää seuraavan kerran kahden vuoden kuluttua.

Lue lisää


Viestinnän ja markkinoinnin harjoittelija Iris Sivonen, Tampereen kauppakamari

Digitalisaatio jakaa vallan uudelleen

Digitaaliset teknologiat hallitsevat elämäämme yhä enemmän. Z-sukupolven edustajana olen kasvanut teknologioiden muovaamassa maailmassa enkä enää osaa kuvitella elämääni ilman Googlea tai sosiaalista mediaa.

Lue lisää


Jaakko Lintunen.

Mitä tapahtuisi, jos myyjä toimisi kuten coach?

Olen tutkinut myyntityön ja coachingin yhtäläisyyksiä oman taustani vuoksi ja hämmästynyt, miten molempiin pätevät pitkälti samat lainalaisuudet. Sekä myynnissä että coachingissa haetaan ratkaisua ja sovitaan, miten sitä kohti edetään.

Lue lisää