Kampuskamariin ehtii vielä!

Tampereen kauppakamarin ja Tampereen yliopiston yhteinen Kampuskamari aloittaa kuudennen lukuvuotensa syyskuussa. Mukaan on ilmoittautunut jo 30 yritystä. Ovi on vielä auki, tartu ripaan ja lähde mukaan!

Lue lisää

Melkein joka neljäs Tampereen kauppakamarin jäsenyritys on vähentänyt koronakriisin vuoksi investointejaan peräti 75–100 prosenttia. Nyt poliittiselta johdolta tarvitaan ratkaisuja, jotka rohkaisevat yrityksiä uudelleen investoimaan.

Koronakysely: Kriisi jäädytti yritysten investoinnit

Lähes puolet (48,3 %) kauppakamareiden kyselyyn vastanneista Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä kertoo koronakriisin vähentäneen yrityksen investointikykyä. Melkein joka neljäs (24,4 %) yritys kertoo investointien vähentyneen peräti 75-100 prosenttia ajasta ennen koronapandemian puhkeamista. Suurimmalla osalla yrityksistä – 50,4 prosentilla – investoinnit ovat vähentyneet 1–25 prosenttia.

Lue lisää

Yritykset uskovat pahimman kuopan tulleen ohitetuksi. Tulevaisuus nähdään nykyhetkeä valoisampana.

Koronaviruskysely: Käänne on tapahtunut – tulevaisuus näyttää nykyhetkeä paremmalta

Kauppakamareiden kyselyn perusteella yritysten tulevaisuuden näkymissä nykyhetkeen verrattuna on tapahtunut kesäkuun aikana käänne. Yrityksissä uskotaan, että koronan aiheuttama syvin aallonpohja on takana. Vielä kesäkuun alussa tehdyssä kyselyssä tulevaisuus nähtiin nykyhetkeä huonompana.

Lue lisää


​​​


Suhdanteet ovat kesän aikana heikentyneet, mutta yritysten odotukset ovat jo selvästi nousseet kevään pohjakosketuksesta.

EK:n suhdannebarometri: Näkymät kohentuneet, tilanne silti edelleen heikko

Suomalaisyritykset arvioivat suhdanteen heikentyneen entisestään kesän aikana, kertoo EK:n tuore suhdannebarometri. Odotukset ovat kuitenkin nousseet selvästi koronan aiheuttamasta kevään pohjakosketuksesta. Pirkanmaa noudattaa muun maan kehitystä.

Lue lisää


Toimitusjohtaja Antti Eskelinen, Tampereen kauppakamari.

Rajat aukeavat, yhteyksiä maailmalle tarvitaan

Oma kansainvälinen lentokenttä – pienikin – on tärkeä osa kansainvälistä Tamperetta ja Pirkanmaata.

Lue lisää


Tampereen yliopiston teknologian ennakoinnin teollisuusprofessori Arho Suominen.

Tulevaisuusinvestoinnit kasvuun

Meidän on yhteiskuntana pysäytettävä nykyinen osaamista rapauttava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten lasku ja käännettävä suunta nousuun.

Lue lisää