TAMPEREEN KAUPPAKAMARI

Olemme Pirkanmaalla toimiva elinkeinoelämän edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Edistämme Pirkanmaalla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, kuten mm. yrittäjyyttä ja kansainvälistymistä. Valvomme elinkeinoelämän etuja olemalla tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Järjestämme mm. verkostoitumistapahtumia ja koulutuksia sekä tarjoamme muita liiketoimintaan liittyviä palveluita. Meillä on jäsenenä yli 2000 erikokoista ja eri toimialoja edustavaa yritystä sekä yhteisöä. Kauppakamarin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja rahoitamme toimintamme jäsenmaksuilla sekä erilaisilla palveluilla.

Lue lisää jäsenyydestä.Vaikeasta suhdannetilanteesta huolimatta yli neljännes kyselyyn vastanneista kauppakamarien jäsenyrityksistä kokee ammattitaitoisen työvoiman puutteen rajoittavan yrityksen toimintaa. Osaajakysely tehtiin viime syksynä.

Kauppakamarikysely: työvoimapula ei ratkea ilman ulkomailta rekrytointia

Lähes puolet kauppakamarien jäsenyrityksistä kertoo osaavan henkilöstön olevan niiden merkittävin kilpailuetu. Työvoiman puute rajoittaa kuitenkin jo monen yrityksen toimintaa. Keskuskauppakamari kiirehtii nyt työperäisen maahanmuuton helpottamista.

Lue lisää

Anna-Kaisa Ikonen ja Lauri Lyly ovat olleet vaikuttamissuunnitelman vakiokommentoijia. Uusi kommentaattori Keijo Hämäläinen täydensi keskustelua Tampereen korkeakouluyhteisön näkökulmasta.

Vaikuttamisfoorumissa todettua: linjaukset ovat hyvät, nyt vain tekoja

Pirkanmaa keulii menestyjien sarjassa, mutta paljon on vielä tehtävää, eikä laakereilleen saa jäädä lepäämään. – Lisätään etumatkaa, jotta meillä on varaa tehdä joskus virheitä, tiivisti Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen vaikuttamisfoorumissa.

Lue lisää


​​​


Kameratorin ovella käy lähettejä tiheään tahtiin. – Ostamme viikoittain noin 400–500 laitetta tarkastettavaksi, kunnostettavaksi ja edelleen myytäväksi, toimitusjohtaja Jussi Lehmus kertoo.

Kameratori on analogisten kameroiden Nooan arkki

Valokuvauksen muututtua digitaaliseksi filmikuvaus oli hyvin lähellä kuolla kokonaan. Onneksi siltä vältyttiin, sillä filmikuvauksen tultua uudelleen muotiin vanhojen kameroiden käyttäjiä on miljoonia ympäri maailmaa.

Lue lisää


Peer Haataja.

Kansainväliset opiskelijat kiinnittyvät Suomeen harjoittelulla

Kun syntyvyys Suomessa laskee, kansainvälisillä opiskelijoilla on merkittävä rooli työvoimapulan ratkaisemisessa. Esimerkiksi vuonna 2022 syntyi lähes 5000 lasta vähemmän kuin vuonna 2021.

Lue lisää


Matti Apunen.

Sailaksen haamu

Petteri Orpon hallitus ilmoitti ohjelmassaan tasapainottavansa julkista taloutta neljän miljardin säästöillä, ja sittemmin leikkauspaineet ovat pikemminkin kasvaneet kuin lientyneet.

Lue lisää